سازمان بین المللی دریانوردی نيزبا انتشار گزارشي توصيف مي كند كه افزايش چنين حوادثي غيرقابل پيش بيني است.
به گفته اين كارشناس بيمه، دقت نيز در اين فرآيند بالا مي رود زيرا اين ربات ها در حال آموزش هستند و هر پرونده جديدي به معناي توسعه و عملكرد بهتر آنان است.
bg_line
افزايش چشمگير سود بيمه گر قطري

افزايش چشمگير سود بيمه گر قطري

به گفته كارشناسان، اين رشد به دليل تغيير شرايط جغرافيايي بازار، تحول در خطوط تجاري و توجه به نياز مشتريان است.
رشد 16 درصدي صنعت بيمه تركيه

رشد 16 درصدي صنعت بيمه تركيه

رشد صنعت بيمه تركيه از ماه مارس تا ماه ژانويه بيشتر از نرخ تورم 11 درصدي در اين كشور بوده است.
خطر كاهش سود در كمين شركت بيمه سومين ثروتمند جهان

خطر كاهش سود در كمين شركت بيمه سومين ثروتمند جهان

هرچند كه اين كاهش سود، شامل حال مجموعه اي ديگر برکشایر هيث‌وي نمي شود كه در بخش انرژي و راه آهن سرمايه گذاري كرده اند.
صنعت بيمه عمر آسيا روزهاي خاكستري را سپري مي كند

صنعت بيمه عمر آسيا روزهاي خاكستري را سپري مي كند

يكي از بزرگترين شركت‌هاي بيمه در جهان درباره چشم اندازه صنعت بيمه در قاره آسيا آمده است.
كانادايي ها خسارت سيل را از جيب پرداخت مي كنند

كانادايي ها خسارت سيل را از جيب پرداخت مي كنند

گزارش هاي منتشر شده از سوي دفتر بيمه امور فدرال كانادا، تنها بين 10 تا 15 درصد منازل در كانادا تحت پوشش بيمه سيل هستند.
بيمه اي جديد سايبري در راه است

بيمه اي جديد سايبري در راه است

در حال حاضر ما محدوديت 100 ميليون دلار براي هر مشتري داريم و دو شركت "مونيخ ري" و "بيزلي" تا حدود 50 ميليون دلار مشتريان شان را تحت پوشش قرار مي دهند.
برگزاري جام جهاني فوتبال و رشد 10 درصدي بيمه مسئوليت در قطر

برگزاري جام جهاني فوتبال و رشد 10 درصدي بيمه مسئوليت در قطر

پيش بيني شده كه بيمه گران حدود 15 درصد از ميانگين سرمايه گذاري خود را به عنوان سود خالص مجددا دريافت كنند.
رشد ۱۱۱ درصدی تولید حق بیمه

رشد ۱۱۱ درصدی تولید حق بیمه

پروانه فعالیت ۳ دفتر ارتباطی با بیمه‌های خارجی صادر شد.
بريتانيا بازار بيمه اتكايي جهاني خود را از دست مي دهد

بريتانيا بازار بيمه اتكايي جهاني خود را از دست مي دهد

در گزارش موسسه گروه "بازار بوستون و لندن" آمده است، اگر شرايط سخت ادامه پيدا كند، لندن همچنان در بازار بيمه اتكايي با چالش هاي بسياري روبه رو خواهد بود و نمي تواند از سد بازارهاي نوظهور عبور كند.
رشد بيش از ۱۰۰ درصدي صنعت بيمه در دولت يازدهم

رشد بيش از ۱۰۰ درصدي صنعت بيمه در دولت يازدهم

پيش بيني مي شود كه اين ضريب در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲.۲ درصد برسد و اين شاخص طي دوره فعاليت دولت يازدهم ۵.۰ واحد بهبود يافته است.
قاره آسيا، عامل اصلي رشد صنعت بيمه در سال 2018

قاره آسيا، عامل اصلي رشد صنعت بيمه در سال 2018

مونيخ ري از سوي ديگر تخمین می زند، میزان حق بيمه به 4.56 تريليون يورو (4.9 تريليون دلار) در طور كل سال 2018 می رسد.
تاکید بر جمع آوری اطلاعات آنلاین بیمه شخص ثالث

تاکید بر جمع آوری اطلاعات آنلاین بیمه شخص ثالث

بالندگی زمانی اتفاق میافتد که بانکهای اطلاعاتی کامل با یکدیگر مرتبط و مراوده اطلاعاتی داشته باشند و نتیجه آن الکترونیکی شدن سرویس ها و سهولت در انجام کارها و شفافیت در اطلاعات خواهد بود.
سایر خبر ها