افزایش ریسک های سیاسی؛ گسترش پوشش های بیمه ای

صنعت بیمه - با افزایش روزافزون ریسک های سیاسی و حملات تروریستی شرکت های بیمه در جهان پوشش های جدیدی را در اختیار مشتریان خود قرار می دهند.


به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از رویترز، حملات تروریستی  ممکن است برای همگان روی دهد به همین دلیل گردشگران، تجار و شرکت های بزرگ هرروز در برابر خود ریسک های سیاسی بیشتری می بینند و شرکت های بیمه نیز درصدند تا پوشش های جدید و گسترده تری را به آنان پیشنهاد می کند.


در حال حاضر اکثر بیمه نامه های به طور معمول خسارت های ناشی از جنگ و شورش ها را در بر می گیرند اما زمانی که صحبت از ریسک های سیاسی به میان می آید فاصله عمیقی برای پرکردن شکاف های کنونی وجود دارد.


شرکت های تجاری می توانند بیمه نامه های متعددی را برای حفاظت از کارخانه ها، هتل ها و یا معادن خود در برابر سلب مالکیت و خشونت های سیاسی به ویژه در کشورهای در حال توسعه خریداری کنند.


"کیت برونلس" متخصص ریسک های سیاسی در یکی از شرکت های بیمه در لندن، در اینباره گفت: طی هفته های گذشته ما شاهد افزایش تقاضاها برای خرید بیمه نامه های بودیم که از مشتریان در برابر افزایش اختیاری مالیات هایی حساب های بانکی آنان حمایت می کند.


او ادامه می دهد که این دسته از افراد دنبال پوششی هستند که از آنان در برابر مصادره دارایی هایشان در بانک ها و یا افزایش مالیات های کیفری که گونه دیگری از ضبط اموال هستند، پشتیبانی کند.


طبق این گزارش، شرکت ها در حقیقت خواهان آن هستند تا از آنان در برابر بحران های مالی و سقوط سهامشان در بازارهای جهانی حفاظت شود.


"نوریا گورگ" رئیس بخش اعتبار و ریسک های سیاسی در گروه بیمه ای "زوریخ"، در این باره گفت: این تصمیمات معمولا در رده های بلندپایه شرکت ها اخذ می شود و اکنون به خوبی مشخص است که چرا تمایل شرکت ها برای خرید چنین پوشش های نسبت به گذشته افزایش یافته است.  


در حقیقت مدیران شرکت ها اکنون به خوبی می دانند که تهدیدها در حال افرایش هستند و احتمال جبران خسارت ها بسیار سخت است، به عنوان مثال شرکت های فعال در مصر نگران خطرات رو به افزایش در این کشور هستند. در باقی نقاط جهان نیز درخواست ها برای داشتن چنین پوشش های بیمه ای به آرامی رو به گسترش است و این مسئله گسترش سرمایه گذاری های بین المللی و ادغام شرکت ها را افزایش داده است.


از سوی دیگر، بانک ها نیز خواهان پوشش بیمه ای برای پروژه های مالی خود هستند.