bg_line
bolet

معرفی بیمه اتومبیل

بیمه اتومبیل یکی از مهمترین انواع بیمه در کشور ما و جهان بوده و در اکثر نقاط دنیا از جمله ایران اجباری می باشد. لذا در این بخش سعی شده است تا بیشتر با این نوع بیمه آشنا شویم
bolet

معرفی بیمه کشاورزی

بیمه کشاورزی به منظور حمایت از کشاورزان و دامدارانی که در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی تولیدات آنان دچار خسارت و آسیب می شوند و برای کمک به ادامه فعالیتهای تولیدی آنان ایجاد گردید.
bolet

معرفی بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.
bolet

سایر بیمه ها

بیمه های خاص یا سایر انواع بیمه در واقع بیمه نامه هایی هستند که در غالب خاص بوده و بصورت عمومی رواج ندارند. در این بخش به معرفی چند نوع از این بیمه نامه ها پرداخته خواهد شد.
bolet

معرفی بیمه اتکایی

در بیمه اتکایی، شرکت بیمه که خود بیمه‌گر بیمه‌نامه‌های مختلفی می‌باشد، ‌خود را در مقابل خسارات احتمالی که بیمه‌‌نامه‌ها دچار آن می‌شوند،‌ نزد شرکت بیمه دیگری بیمه می‌نماید.
bolet

معرفی بیمه انرژی، هواپیما، کشتی

بیمه انرژی، هواپیما، کشتی پوششهاي‌ مورد نياز بيمه‌گذاران‌ را در قبال‌ خطرات‌ مربوطه تامین می نماید. در این قسمت انواع بیمه نامه های ذکر شده را معرفی می نماییم.
bolet

معرفی بیمه اشخاص

بيمه هاي اشخاص تأميني مؤثر براي جبران زيانهاي وارد به سرپرست خانواده و افراد تحت تکفل وي و وسيله اي مطمئن براي رفع مشکلات اقتصادي مي باشد.
bolet

معرفی بیمه مهندسی

بیمه های مهندسی یک نوع فعالیت بیمه در رشته بیمه های بازرگانی است که اولین بار در انگلستان شروع شد. حدود اواسط قرن نوزدهم استفاده از دیگهای بخار در بخش صنعت در انگلستان باعث بروز انفجارهایی گردید که صدمات و خسارتهای جانی و مالی شدیدی را به اشخاص وارد آورد.
bolet

معرفی بیمه مسئولیت

بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ متداول‌ بر پایه‌ مسئولیت‌شبه‌ جرمی‌ یا شبه‌ عمدی‌ است‌ كه‌ عامل‌ زیان‌ از روی‌ بی‌ احتیاطی‌ و غفلت‌ ،موجب‌ ضرر و زیان‌ جانی‌ و مالی‌ به‌ شخص‌ دیگری‌ می‌ شود احراز مسئولیت‌ افراد نیزتوسط‌ مراجع‌ قضائی‌ تعیین‌ میگردد.
bolet

معرفی بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی پوششی‌ است‌ كه‌ خسارات‌ و زیانهای‌ ناشی‌ از وقوع‌ آتش‌ سوزی‌ كه‌ به‌ اموال‌ مورد بیمه‌ وارد می‌ شود را بر اساس‌ شرایط‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ جبران‌ می‌كند.
bolet

معرفی بیمه باربری ( حمل و نقل کالا )

در بیمه باربری، بیمه گر متعهد میشود تا در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گزار دریافت می نماید خسارات وارده به کالای مورد بیمه در جریان عادی حمل و نقل را با در نظر داشتن پوششهای خریداری شده جبران نماید .