کد خبر: ۱۱۹۶۵
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۱
براین اساس ، ساختمان های با سازه ۲۸۰۰ (آیین نامه ساختمان های که براساس استاندارد مشخصی ساخته نشده اند)در هر ۱۰ میلیون تومان ۲ هزار تومان هزینه بیمه زلزله پرداخت میکنند.


به گزارش ریسک نیوز،در جلسه  سندیكای بیمه گران، تعرفه بیمه زلزله تا 50 درصد کاهش یافت و بیشترین میزان برای ساختمان هادر شهر های زلزله خیز حداکثر سالی 6 هزار تومان برآورد شده است.

تعرفه بیمه مستقل زلزله تا ۵۰ درصد کاهش یافت،ساختمان های حتی با بافت خشت و گل درشهر های زلزله خیز تنها با سقف ۶ هزار تومان در سال بیمه زلزله خواهند شد،طرح اجرایی شدن بیمه زلزله هم اکنون آخرین جلسات سندیکایی بیمه گران را سپری میکند و تا پایان هفته اینده به منظور اجرایی شدن اجباری آن به بیمه مرکزی ارائه خواهد شد.

بر پایه این گزارش:سازه های روستایی با خشت و خاک  در بدترین شرایط سالانه 6 هزار تومان هزینه بیمه زلزله خود میکند.

گفتنی است : طرح اجرایی شدن بیمه زلزله هم اکنون  آخرین جلسات سندیکایی بیمه گران را سپری میکند و تا پایان هفته اینده به منظور اجرایی شدن  اجباری  آن  به بیمه مرکزی ارائه خواهد شد.

 

نرخ خطر زلزله

الف- شهرهای مستقر در مناطق کم خطر

سن ساختمان

 

نوع سازه

 

یک تابیست سال

 

بیست تا سی سال

گلی و سنتی

6/0

7/0

آجری

4/0

5/0

اسکلت فلزی

3/0

4/0

اسکلت بتنی یا سوله

25/0

3/0

آیین نامه 2800

2/0

25/0

 

 

ب- شهرهای مستقر در مناطق پرخطر

 

سن ساختمان

 

نوع سازه

 

یک تابیست سال

 

بیست تا سی سال

گلی و سنتی

7/0

8/0

آجری

5/0

6/0

اسکلت فلزی

4/0

5/0

اسکلت بتنی یا سوله

35/0

4/0

آیین نامه 2800

3/0

35/0

 

 

نام:
ایمیل:
* نظر: