کد خبر: ۱۶۱۳۸
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۵
آمارهای به دست آمده از بیمه مرکزی و محاسبه نرخ رشد،نشان می دهد نرخ رشد حق بیمه تولیدی در سال ۹۱ بیشتر از سال های دیگر بوده است و میانگین متوسط طی ۱۲ سال ۷۲.۸ بوده است.

 

صنعت بیمه -   نرخ رشد خسارت پرداختی در سال 90 از سال های دیگر بیشتر بوده و میانگین متوسط آن طی 12 سال 11.9 بوده است.