کد خبر: ۳۰۷۰۴
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۵
با توجه به توان مالی بیمه گزاران استقبال چندانی از افزایش نرخ دیات و به تبع آن خرید الحاقیه افزایش پوشش بیمه نامه اقدامی نگردیده است.

صنعت بیمه - ماه های ذی القعده و ذی الحجه که از پنج شنبه هفته گذشته مصادف با 93.6.6 شروع شده است در صورت فوت هر فرد به صورت غیر عمد مبلغ 200 میلیون تومان دیه تعیین شده است.

 
طبق آمار تقریبی به دست آمده تنها 30 درصد از بیمه گزاران شخص ثالث اتومبیل نسبت به تهیه الحاقیه افزایش دیه بیمه نامه خود از 150 میلیون تومان به 200 تومان اقدام نموده اند و 70 درصد آنها فاقد الحاقیه افزایش سرمایه می باشند.

 
اقتصاد انلاین - قوه قضاییه در ابتدای هر سال نرخ دیه را بر حسب متوسط قیمت شتر یعنی کمترین دیه مدنظر در سطح کشور تعیین و ابلاغ می نماید.

 
با توجه به عدم افزایش چشمگیر قیمت گاو و گوسفند در سال 93 نسبت به سال 92 نسبت به قیمت شتر می توان دریافت افزایش 33.3 درصدی نرخ دیات برگرفته از نرخ تورم بوده است و نه قیمت شتر با این وجود شرکت های بیمه با توجه به مصوبه هیأت دولت کمتر از مبلغ افزایش نرخ دیات نرخ های ثابت خود را اعمال نموده اند اما با توجه به توان مالی بیمه گزاران استقبال چندانی از افزایش نرخ دیات و به تبع آن خرید الحاقیه افزایش پوشش بیمه نامه اقدامی نگردیده است.

 
در چند روز گذشته از تاریخ افزایش دیات تاکنون 72 نفر از حادثه دیدگان سوانح رانندگی فوت نموده اند که تنها 30 درصد رانندگان مقصر دارای پوشش کامل اضافی بوده اند و متأسفانه 70 درصد رانندگان مقصر بایستی سال های متمادی از زندگی خود را تا تأمین مابه التفاوت دیه در زنان به سر برند.

 
به هر حال صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز با محدودیت هایی رو به روست و به سرعت نمی توان از زمان زندانی شدن رانندگان مقصر کم نمود.

 
بنابراین چاره حادثه را بایستی پیش از آن اندیشید.

 

دکتر مهدی ریاحی فر عضو هیات مدیره بیمه ایران

نام:
ایمیل:
* نظر: