کد خبر: ۳۱۳۰۱
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۲
شرایط عمومی قرارداد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلی

 

آیین نامه شماره ۸۷

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳، « شرایط عمومی قرارداد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلی» را كه از این پس قرارداد نامیده می‌شود، مشتمل بر ۱۸ ماده و ۳ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول- كلیات

ماده ۱-  اساس قرارداد: این قرارداد بر اساس قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد كتبی بیمه‌گذار (كه جزء لاینفك این قرارداد است) بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار منعقد گردیده است. آن قسمت از پیشنهاد بیمه‌گذار را كه بیمه‌گر قبول نكرده و همزمان یا قبل از انعقاد قرارداد به طور كتبی به بیمه‌گذار اعلام نموده است، جزو تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری كه ممكن است داشته باشد در این قرارداد با تعریف مقابل آن بكار رفته است:

۱-   بیمه‌گر: مؤسسه بیمه‌ای است كه با اخذ پروانه فعالیت از بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته بوده و مشخصات آن در قرارداد درج شده است.

۲-     متصدی حمل: مؤسسه یا شركت دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از مبادی قانونی ذیربط است كه در مقابل دریافت كرایه، حمل كالا از یك مبدا معین به مقصد معین را به عهده می‌گیرد.

۳- بیمه‌گذار: متصدی حمل است كه مشخصات وی در قرارداد درج شده و متعهد پرداخت حق بیمه است و مسئولیت مدنی او به عنوان متصدی رسمی حمل داخلی، بر اساس شرایط این قرارداد، بیمه شده است.

۴- پروانه فعالیت: مجوزی است كه توسط مبادی قانونی ذیربط برای شروع یا تداوم فعالیت شركت یا موسسه حمل و نقل داخلی كالا صادر می‌شود.

۵- حق بیمه: وجهی است كه بیمه‌گذار در برابر اخذ پوشش و تعهدات بیمه‌گر به ترتیبی كه در قرارداد مشخص می‌گردد، می‌پردازد.

۶- بارنامه: سند كاشف از حقوق مالكیت است كه جهت جابجایی محمولات بین شهری زمینی توسط مبادی قانونی ذیربط طراحی و چاپ و در اختیار مؤسسات و شركت‌های حمل و نقل قرار گرفته و مواردی نظیر مشخصات محموله، نام و آدرس گیرنده و فرستنده و مشخصات وسیله حمل حامل در آن درج می‌گردد.

۷- وسیله حمل: وسیله نقلیه زمینی اعم از جاده‌ای و ریلی است كه طبق ضوابط مبادی قانونی ذیربط مجاز به حمل بار در كشور می‌باشد.

۸- ارزش محموله: قیمت واقعی محموله تحت پوشش در مبداء است كه بر اساس اظهار صاحبان محموله در بارنامه درج شده و مبنای محاسبۀ حق‌بیمه و خسارت است.

۹- سرقت كلی: چنانچه هنگام توقف وسیله حمل و یا در غیاب راننده و یا از طریق راهزنی و اقدام مسلحانه، محموله و وسیلۀ حمل، توأمان سرقت و از دسترس و اختیار راننده خارج شود سرقت كلی تلقی می‌گردد.

۱۰- خیانت در امانت راننده: استعمال، تصاحب، تلف و یا مفقود نمودن عمدی محموله به قصد اضرار توسط راننده و كمك راننده‌ای كه كالا برای حمل و تحویل در مقصد به آنها سپرده شده است.

۱۱-    جعل و تزویر اسناد: ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر و یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، اثبات یا سیاه كردن اسناد و مدارك حمل به قصد تقلب در خرید بیمه توسط صاحب كالا، متصدی حمل و یا مباشرین آنها.

۱۲-   مسئولیت مدنی تحت پوشش: مسئولیت مدنی بیمه‌گذار مصرح در قانون تجارت با رعایت شرایط این قرارداد.

ماده ۳- موضوع قرارداد: جبران خسارت ناشی از‌ مسئولیت‌ مدنی بیمه‌گذار در قبال‌ ارسال‌‌كنندگان‌ و یا صاحبان‌ كالا به‌ استناد بارنامه‌های‌ صادره‌ كه‌ در اثر تحقق‌ حوادث‌ تحت پوشش این‌ قرارداد باشد‌ و بیمه‌گذار به‌ عنوان ‌متصدی‌ حمل، مسئول‌ جبران‌ آنها شناخته‌ شود.

ماده ۴-  شروع و خاتمه تعهدات بیمه­گر برای هر حمل: پوشش بیمه پس‌ از تكمیل‌ بارگیری‌ كالا در مبدأ و صدور بارنامه (هر كدام مؤخر باشد) آغاز می­شود و همزمان‌ با شروع‌ تخلیه‌ در مقصد مندرج‌ در بارنامه‌ خاتمه‌ ‌می‌‌یابد.

تبصره- در موارد خاص كه بر اساس ضوابط و مقررات حمل و نقل جاده‌ای پیش از صدور بارنامه، حواله بارگیری توسط متصدی حمل صادر می­گردد، با موافقت قبلی بیمه‌گر پوشش بیمه از زمان تكمیل بارگیری كالا آغاز می شود.

ماده ۵- مدت اعتبار قرارداد: مدت‌ اعتبار این‌ قرارداد با رعایت موارد زیر یك‌ سال‌ شمسی‌ است‌ كه تاریخ شروع و انقضای آن در قرارداد درج گردیده است. چنانچه هر یك‌ از طرفین‌ قرارداد حداقل ‌یك‌ ماه‌ قبل‌ از انقضای مدت‌ اعتبار قرارداد، عدم‌ تمایل‌ خود را به‌ ادامه‌ قرارداد به‌ طرف‌ دیگر اعلام‌ ننماید این قرارداد برای سال بعد خود به خود تمدید خواهد شد.

۱-     اعتبار قرارداد منوط به‌ مهر و امضای آن توسط طرفین‌ و پرداخت سپرده حق بیمه از طرف بیمه‌گذار است.

۲-   پس‌ از انقضای‌ مدت اعتبار قرارداد، تعهد طرفین‌ نسبت‌ به‌ كلیه‌ محموله‌هایی كه بارنامه‌های آنها در مدت‌ اعتبار‌ قرارداد صادر شده است‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.

فصل دوم- وظایف بیمه گذار

ماده ۶-   بیمه‌گذار موظف است‌:

۱-  در پاسخ به پرسش‌های مكتوب بیمه‌گر همه اطلاعات مربوط به موضوع بیمه را با رعایت دقت و صداقت در اختیار وی قرار دهد. اگر بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های مكتوب بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً بر خلاف واقع اظهاری بنماید قرارداد باطل خواهد بود ولو مطلبی كه كتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد بلكه بیمه‌گر می‌تواند مانده حق‌بیمه را نیز مطالبه نماید. حكم این بند حسب مورد برای هر حمل حاكم خواهد بود

۲-  برای ثبت و ارائه اطلاعات مورد نیاز بیمه‌گر از نرم‌افزارهای مورد تایید وی استفاده نماید. هزینه تهیه، نصب و پشتیبانی نرم‌افزار به عهدۀ بیمه‌گر خواهد بود.

۳-  برای‌ همه‌ كالاهایی كه در‌ مدت اعتبار قرارداد حمل می‌كند به‌ صورت‌ مسلسل (پشت‌ نمره‌) بارنامه‌ صادر‌ و مسئولیت‌ خود را در قبال‌ ارسال‌كنندگان‌ و یا صاحبان‌ آنها تحت این‌ شرایط، بیمه‌ نماید.

۴-  یك‌ نسخه‌ از تصویر (كپی‌) حواله‌ مبادی قانونی ذیربط كه‌ برای‌ دریافت‌ بارنامه‌ بنام‌ وی‌ (بیمه‌گذار) صادر ‌می‌‌گردد را حداكثر تا پنج‌ روز بعد از تاریخ‌ صدور حواله‌ به‌ بیمه‌گر تحویل‌ نماید.

۵-    ارزش‌ محموله‌ و میزان‌ ‌حق‌بیمه‌ را در بارنامه‌ درج‌ كند.

۶-  فهرست‌ كلیه‌ بارنامه‌‌های‌ صادره‌ طی‌ هر روز را با ذكر شماره‌ سریال‌، مبدأ، مقصد، نوع‌ و ارزش‌ محموله‌، میزان‌ ‌حق‌بیمه‌ به صورت الكترونیكی برای‌ ‌بیمه‌گر ارسال و ‌حق‌بیمه‌ مربوط به‌ بارنامه‌های‌ صادره‌ را حداكثر تا پنج روز كاری پس از تاریخ صدور بارنامه به‌ ‌بیمه‌گر پرداخت‌ نماید. در صورت عدم امكان ارسال الكترونیكی اطلاعات، بیمه‌گذار موظف است به ترتیبی كه بیمه‌گر تعیین می كند مدارك فیزیكی فوق‌الذكر را ارسال نماید. چنانچه‌ ‌بیمه‌گذار به ترتیب مقرر در این‌ بند مشخصات‌ بارنامه‌‌های‌ صادره‌ را اعلام‌ نكند یا ‌حق‌بیمه‌ مربوط را ظرف‌ مدت‌ تعیین‌شده‌ نپردازد ‌بیمه‌گر می‌تواند از پرداخت قسمتی و یا كل خسارت خودداری نماید.

۷-  در ذیل‌ حواله‌ بار، مشخصات‌ راننده‌ شامل‌ نام‌ و نام‌ خانوادگی، شماره‌ دفترچه‌ كار، شماره‌گواهی‌نامه و كارت وسیله حمل و بیمه‌نامه‌، نشانی‌ محل‌ سكونت‌ و شماره‌ تلفن‌ وی‌ را درج‌ نماید.

۸-  سوابق‌ بارنامه‌های‌ صادرشده در مدت اعتبار قرارداد را حداقل‌ تا یك‌ سال‌ از تاریخ صدور نزد خود نگهداری‌ نماید‌ و هر زمان‌ كه ‌بیمه‌گر درخواست‌ نماید، اطلاعات‌ مورد نیاز را دراختیار وی‌ قرار دهد.

۹-  مراقبت‌‌های‌ لازم‌ را كه‌ هر كس‌ عرفاً از منافع‌ خود به‌ عمل‌ می‌آورد نسبت‌ به‌ محموله‌ و حفظ حقوق‌ و منافع‌ بیمه‌گر به‌ عمل‌ آورد و كالای مورد‌ حمل‌ را در مسیرهای‌ مجاز و متعارف، بارعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ حمل‌ و نقل‌ داخلی‌ در مدت‌ زمان‌ متعارف‌ حمل‌ و به‌ مقصد برساند.

۱۰-   در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ موارد زیر را رعایت‌ نماید:

۱-۱۰- مراتب‌ را در اولین‌ فرصت‌ و حداكثر تا پنج‌ روز كاری بعد از تاریخ‌ اطلاع‌ از وقوع حادثه به‌ بیمه‌گر اطلاع دهد و همكاری لازم را برای بازدید و ارزیابی خسارت به عمل آورد.

۲-۱۰- بیمه‌گذار نباید بدون موافقت بیمه‌گر در مورد مسئولیت‌هایی كه تحت پوشش این قرارداد است، تعهدی به عهده گیرد و یا وجهی بپردازد مگر اینكه انجام این اقدام مورد موافقت بیمه‌گر قرار گرفته باشد.

۳-۱۰- بدون‌ اطلاع‌ و موافقت‌ كتبی بیمه‌گر، تغییری‌ در وضعیت‌ محموله خسارت‌ دیده به‌ عمل‌ نیاورد مگر اقدامات‌ و تغییراتی‌ كه‌ برای‌ نجات‌ كالا و جلوگیری‌ از توسعه‌ خسارت‌ ضروری ‌است‌ و عرفاً باید انجام‌ شود.

۴-۱۰- در صورت‌ دریافت‌ هرگونه‌ اوراق قضایی در خصوص‌ مسئولیت ‌تحت‌ پوشش‌ این‌ قرارداد، در اسرع وقت به بیمه گر اطلاع دهد.

۱۱-   اصل‌ اسناد و مدارك‌ زیر را در اسرع‌ وقت‌ به‌ بیمه‌گر تسلیم‌ نماید:

۱-۱۱- گزارش‌ مقامات‌ انتظامی‌ محل‌ وقوع‌ حادثه (در صورت وجود).

۲-۱۱- بارنامه‌ و صورت‌ مشخصات‌ محموله‌.

۳-۱۱- فاكتور خرید محموله‌ یا هر گونه‌ مدارك‌ معتبر دیگری‌ كه‌ دال‌ بر تعیین‌ ارزش ‌محموله‌ باشد در صورت عدم ارایه مدارك فوق ارزش‌ كالای‌ مشابه‌ در مبدأ ودرزمان حمل‌، مبنای‌ محاسبه‌ قرار خواهد گرفت‌.

۴-۱۱- هرگونه‌ مدركی كه بیانگر ادعای‌ خسارت‌ از طرف‌ ارسال كننده یا صاحب كالا باشد.

فصل سوم - تعهدات بیمه‌گر

  ماده ۷- بیمه‌گر طبق‌ شرایط این‌ قرارداد‌ متعهد جبران‌ خسارت‌هایی‌ است‌ كه‌ در نتیجه‌ وقوع‌ هریك از حوادث تحت پوشش مانند حوادث زیر به‌ محمولات‌ مورد بیمه وارد شود و مسئولیت‌ جبران‌ آن‌ به‌ عهده‌ بیمه‌گذار باشد.

۱-     تصادف‌ و واژگونی و سقوط‌ وسیله‌ حمل و یا برخورد محموله با سایر اشیا اعم از ثابت یا متحرك.

۲-    پرتاب‌شدن‌ محموله از روی‌ وسیله‌ حمل.

۳-    آتش‌سوزی‌‌ و یا انفجار محموله.

۴-    سرقت‌ كلی محموله با وسیله حمل.

تبصره- در مواردی كه وقوع حادثه منجر به خسارت ناشی از استعمال مواد مخدر و روانگردان توسط راننده و یا كمك راننده باشد بیمه‌گر موظف است خسارت مربوطه را به بیمه‌گذار پرداخت نماید سپس نسبت به بازیافت خسارت از مقصر حادثه اقدام نماید.

ماده ۸- بیمه‌گر در هر یك از موارد زیر تا بیست‌ درصد تعهدات‌ خود متعهد جبران‌ هزینه‌‌های‌ زیر است مشروط بر آنكه مجموع خسارت پرداختی و هزینه‌های موضوع این ماده از حداكثر تعهد بیمه‌گر بیشتر نشود:

۱-  هزینه‌‌های‌ لازم‌ و متعارف‌ برای‌ نجات‌ كالا و جلوگیری‌ از توسعه‌ خسارت‌ پس‌ از وقوع ‌حوادثی‌ كه‌ جبران‌ زیان‌ آنها‌ در تعهد بیمه‌گر باشد.

۲-    هزینه‌ متعارف دادرسی‌ و دفاع‌ از ‌بیمه‌گذار در مراجع‌ قضایی‌ كه‌ در ارتباط با خطرات‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت شده‌ باشد.

ماده ۹-‌بیمه‌گر موظف‌ است‌ ظرف‌ پانزده روز پس‌ از دریافت‌ مدارك‌ لازم‌ خسارت را پرداخت نماید. در مواردی كه پرداخت خسارت پس از تكمیل مدارك مثبته از سوی بیمه‌گر، به تأخیر می‌افتد، طبق حكم ماده ۵۲۲ آئین دادرسی مدنی عمل میشود.

فصل چهارم- موارد خارج از تعهد بیمه‌گر

  ماده ۱۰- خسارت‌های مستثنی شده: جبران‌ خسارت‌ها یا هزینه‌هایی كه‌ به‌ طور مستقیم‌ و یا غیرمستقیم‌ در نتیجه‌ عوامل‌ زیر به‌ كالای مورد ‌حمل‌ وارد آمده‌ باشد در تعهد بیمه‌گر نیست ‌مگر آنكه به‌نحو دیگری توافق شده باشد:

۱-     حوادث طبیعی مانند سیل‌، طوفان‌، زلزله‌، آتش‌فشان‌.

۲-    خسارت‌ هنگام‌ تخلیه‌ و بارگیری‌

۳-    جعل‌ و تزویر اسناد و خیانت‌ در امانت‌ و هر نوع‌ عمل‌ عمد یا مجرمانه‌ راننده‌ و یا كمك‌ راننده‌ وسیله‌ حمل.

۴-    ریزش‌، روندگی و آب‌دیدگی محموله‌، مگر این‌ كه ناشی از خطرات مورد تعهد در قرارداد باشد.

۵-    سرقت كلی محموله بدون سرقت وسیله حمل.

۶-    سرقت قسمتی از محموله.

۷-    هزینه های نجات و دادرسی بیش از بیست درصد مازاد بر تعهدات تحت پوشش.

 

ماده ۱۱- خسارت‌های غیرقابل جبران: جبران خسارت در این موارد در تعهد بیمه‌گر نخواهد بود:

 

۱-  جعل اسناد و خیانت‌ در امانت‌ و هر نوع‌ عمل‌ عمد یا مجرمانه‌ بیمه‌گذار و كاركنان‌ و نمایندگان‌ وی‌ (رانندگان و كمك رانندگان جزء كاركنان بیمه گذار محسوب نمی‌شوند)

۲-    جنگ‌، شورش‌، اعتصاب‌، بلوا، ضبط و مصادره.

۳-    تشعشعات‌ رادیواكتیو و فعل ‌و انفعالات‌ هسته‌ای‌.

۴-    عیب‌ ذاتی‌ و یا خودبخودسوزی‌ كالاها.

۵-    عدم‌النفع‌ و كاهش‌ ارزش‌ كالاها.

۶-    حمل‌ كالاهای‌ قاچاق‌ و غیرمجاز و خسارت وارده به آنها.

۷-    نداشتن گواهینامه متناسب برای رانندگی وسیله حمل.

۸-    كاهش‌ طبیعی‌ وزن‌ محموله‌.

۹-    سرقت‌ قسمتی‌ از محمولهمگر آنكه ناشی از حادثه تحت پوشش منجر به مصدومیت یا فوت راننده بوده باشد.

فصل پنجم- سایر موارد
 

ماده ۱۲-نحوۀ فسخ‌ قرارداد: هر یك‌ از طرفین‌ می‌توانند با اعلام‌ كتبی‌ و مهلت‌ یك‌‌ماهه‌ به‌ طرف‌ مقابل‌، قرارداد را فسخ ‌نمایند.

ماده ۱۳-     خسارت‌ سهم‌ ‌بیمه‌گذار

۱-  در خسارت ناشی از سرقت كلی محموله در صورت توافق بیمه­گر و بیمه­گذار جبران حداقل ده درصد خسارت قابل پرداخت‌ به‌ عهده‌ بیمه‌گذار خواهد بود و باید توسط وی به صاحب كالا پرداخت گردد،

۲-  در صورت پوشش خسارت ناشی از جعل اسناد و خیانت در امانت راننده جبران حداقل ده درصد خسارت قابل پرداخت‌ به‌ عهده‌ بیمه‌گذار خواهد بود و باید توسط وی به صاحب كالا پرداخت گردد.

ماده ۱۴ حق‌ جانشینی: بیمه‌گر درحدودی كه خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌كند در مقابل اشخاصی كه مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی كند كه منافی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.

تبصره‌- حق‌ جانشینی‌ در مورد خسارت‌‌های‌ غیرعمدی‌ ناشی‌ از تقصیر یا قصور رانندگان‌ بیمه‌گذار اعمال ‌نخواهد شد.

ماده ۱۵-  مشاركت در منافع: در صورتی كه در پایان هر دوره یك ساله قرارداد مشخص شود كه نسبت مجموع خسارتهای پرداختی و معوق به حق بیمه دریافتی هر قرارداد كمتر از پنجاه درصد است بیمهگر میتواند حداكثر معادل ده درصد حقبیمه آن قرارداد را به عنوان مشاركت در منافع به بیمهگذار پرداخت نماید.

ماده ۱۶-نحوه‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات: هرگونه‌ اختلاف‌ ناشی‌ از تعبیر، تفسیر و یا اجرای‌ این‌ قرارداد، در صورتی‌ كه‌ از طریق‌ مذاكره‌ حل‌ وفصل‌ نشود به‌ كارشناس‌ مرضی‌الطرفین ارجاع‌ خواهد شد و رأی‌ كارشناس‌ مزبور قطعی‌ و برای‌ طرفین‌لازم‌الاتباع‌ است‌. در صورتی‌ كه‌ طرفین‌ در مورد انتخاب‌ كارشناس‌ مرضی‌الطرفین به‌ توافق‌ نرسند، موضوع‌ به‌ هیأت‌كارشناسی‌ كه‌ به‌ نحو زیر انتخاب‌ خواهد شد ارجاع‌ می‌گردد:

۱-     هر یك‌ از طرفین‌ یك‌ نفر كارشناس‌ اختصاصی‌ تعیین‌ و به‌ طرف‌ دیگر معرفی ‌می‌نماید.

۲-  كارشناسان‌ اختصاصی‌ قبل از بحث‌ دربارة موضوع‌ مورد اختلاف‌ به‌ اتفاق،‌ كارشناس‌دیگری‌ را به‌ عنوان‌ سركارشناس‌ انتخاب‌ خواهند نمود.

۳-    رأی‌ هیأت‌ كارشناسی‌ با اكثریت‌ آرا معتبر و برای‌ طرفین‌ لازم‌الاتباع‌ خواهد بود.

۴-  درصورتی‌ كه‌ هر یك‌ از طرفین‌ تا سی روز بعد از انتخاب‌ و معرفی‌ كارشناس‌ طرف‌مقابل‌، كارشناس‌ اختصاصی‌ خود را تعیین‌ نكند و یا كارشناسان‌ اختصاصی‌ تا سی روز در مورد تعیین‌ سركارشناس‌ به‌ توافق‌ نرسند هر یك‌ از طرفین می‌توانند حسب‌ مورد از دادگاه‌ ذی‌صلاح‌ درخواست‌ تعیین‌ كارشناس‌ یا سركارشناس ‌بنماید.

۵-  هر یك‌ از طرفین‌ در شروع‌ رسیدگی‌، حق‌الزحمه‌ كارشناس‌ اختصاصی‌ خود و پنجاه‌ درصد از حق‌الزحمه‌ سركارشناس‌ را پرداخت‌ خواهند كرد و در خاتمه‌ تمام‌ هزینه‌‌های‌ كارشناسی‌ به‌ عهده‌ طرفی‌ خواهد بود كه‌ رأی‌ به‌ زیان‌ او صادر می‌گردد.

ماده ۱۷-  مواردی كه در این قرارداد ذكر نشده است ‌بر اساس قانون بیمه،‌ عرف بیمه و سایر قوانین جاری كشور جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد شد.

ماده ۱۸-  این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و جایگزین آیین‌نامه شماره ۵۲ (قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی) مصوب شورای­عالی بیمه می­باشد

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار