کد خبر: ۴۰۰۴۲
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۴
(بند ۵ ماده واحده)
قانون‌اصلاح‌قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزادتجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران

(مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی و۳۰/۴/۱۳۷۸مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده واحده . قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲ به شرح زیر اصلاح می شود :
۱.....
۲.....
۳.....
۴.....
۵. متن زیر به عنوان ماده ۲۸ به قانون مذکور الحاق می شود:
ماده ۲۸. تاسیس و فعالیت موسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی وخارجی و شعب و نمایندگی آنها و موسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یک هزاروسیصدوهفتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۷۸ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
تبصره :حكم مذكور در این ماده شامل شعب و نمایندگی موسسات خارجی و موسسات كارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود .
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار