کد خبر: ۴۴۷
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
مجاز نمودن شركت های بیمه به صدور بیمه نامه برای انواع دام و طیور (تاریخ تصویب11/6/1353

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۵۳ تصویب نمود:
ماده ۱- موسسات بیمه كشور مجاز به صدور بیمه نامه برای بیمه انواع دام وطیور میباشند.
ماده ۲- شرایط عمومی بیمه نامه های بیمه دام وطیور از طرف بیمه مركزی ایران تهیه و پس از شش ماه اجراء آزمایشی برای تصویب به شورای عالی بیمه پیشنهاد خواهد شد.

نام:
ایمیل:
* نظر: