کد خبر: ۴۵۱
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
آیین نامه تعیین نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی

ماده یك – موسسات بیمه باید داراییهایی را كه از محل ذخیره فنی احتیاطی خریداری شده است طبق مقررات این آیین نامه در ستون داراییهای ترازنامه خود جداگانه منعكس نمایند.
ماده دو – نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاریهای مجاز) برای موسسات بیمه ایرانی عبارتست از :
الف – اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه حداقل پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی .
ب – اوراق بهادار و اسناد قرضه تضمین شده بوسیله دولت یا سپرده بانكی حداكثر پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی .
اوراق بهادار شامل اوراق زیر است :
الف – سهام , اوراق قرضه و یا مشاركت در شركتهایی كه در ایجاد و یا اداره انبارهای عمومی كالا فعالیت دارند , به شرطی كه در هر شركت از ده درصد و مجموعا" از بیست و پنج درصد ذخیره فنی احتیاطی تجاوز نكند.
ب – سهام و یا مشاركت در شركتها و طرح هایی كه در رشته های كشاورزی , دامداری صنعتی معدنی و یا خدماتی كه از طرف بانكها یا سایر موسسات تخصصی اجرا یا تصویب و نظارت میشود , بشرطی كه مجموع آنها از ده درصد ذخیره فنی احتیاطی تجاوز نكند.
ماده سه – نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاری های مجاز ) برای نمایندگی موسسات بیمه خارجی در ایران عبارتست از:
الف – اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه حداقل پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی .
ب – سپرده های بانكی حداكثر پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی.
ماده چهار- سرمایه گذاری از محل ذخیره فنی احتیاطی جز در مواردیكه به موجب این آیین نامه تعیین شده ممنوع است و در غیر اینصورت در سال مربوط ذخیره فنی احتیاطی به جمع درآمدمشمول مالیات موسسه بیمه اضافه خواهدشد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار