کد خبر: ۴۶۵
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
تعرفه بیمه بدنه اتومبیل

ماده یك - موسسات بیمه مكلفند بیمه نامه های بدنه اتومبیل را براساس حق بیمه های زیر صادر نمایند:

حداقل نرخ حق بیمه بدنه اتومبیلهای سواری
ردیف  حداكثر تعهدات مالی

مشخصات خودرو
تا ۱۰ میلیون ریال مازاد بر ۱۰ میلیون ریال مازاد بر ۲۰ میلیون ریال مازاد بر ۳۰ میلیون ریال
 ۱  كمتر از ۴ سیلندر  ۱/۱  ۴/۱  ۸/۱  ۲/۲
 ۲  ۴ سیلندر  ۲/۱  ۶/۱  ۲  ۴/۲
 ۳  ۴ سیلندر به بالا  ۴/۱  ۸/۱  ۲/۲  ۶/۲
  حداقل نرخ حق بیمه بدنه اتومبیلهای حمل مسافر بر حسب ارزش وسیله
ردیف مشخصات خودرو نرخ موارد استفاده وسیله نقلیه
۱ مینی بوس با ظرفیت ۲۱ نفر ۳ درصد رفت و آمد های عمومی شهری – بین شهری و خارج از شهر (پلاك كرایه )
۵/۲ درصد جابجایی كاركنان – دانشجویان – محصلین (پلاك شخصی – دولتی )
۲ اتوبوس با ظرفیت بیش از ۲۱ نفر ۵/۳ درصد رفت و آمدهای عمومی شهری – بین شهری و خارج از شهر (پلاك كرایه )
۳ درصد جابجایی كاركنان – دانشجویان – محصلین (پلاك شخصی – دولتی )
حداقل حق بیمه بدنه انواع موتورسیكلت بر حسب ارزش وسیله نقلیه
 ردیف  مشخصات خودرو  میزان حق بیمه (به ریال )
 ۱  موتور گازی  ۱۰۰۰۰
 ۲  موتورسیكلت های تك سیلندر و دو سیلندر  ۲۵۰۰۰ با ارزش پانصد هزارریال
 
تبصره : چنانچه ارزش موتورسیكلت ردیف ۲ متجاوز از پانصد هزار ریال باشد مازاد بر آن معادل ۳ درصد ارزش مورد بیمه بعلاوه ۲۵۰۰۰ ریال خواهد بود.
ماشینهای راهسازی و كشاورزی
 ردیف  مشخصات خودرو  میزان حق بیمه (به ریال )
 ۱ غلطك – كمپاین – میكسر – اسكریپر  ۱%
 ۲ بولدوزر – لودر چرخ زنجیری – گریدر- بیل مكانیكی – تراكتور لیف تراك – فنیشر (پخش آسفالت ) ۵/۱%
 ۳  لودر چرخ لاستیكی – دمپر  ۲%
حداقل نرخ بیمه بدنه انواع باركش بر حسب ارزش وسیله نقلیه
انواع یدك نرخ درصد مشخصات خودرو (میزان بار) ردیف
  ۵/۱ حداكثر تا دو تن (وانت ) ۱
اطاق بار كانتینر (چوبی فلزی ) – كمپرسی جراثقال ۵/۲ حداكثر پنج تن (كامیونت ) ۲
تانكر – حمل شیشه كپسول گاز – حمل مرغ و سردخانه دار ۵/۳
اطاق باری معمولی – تانكر حمل شیر, روغن نباتی مایع , غلات – بونكر سیمان – جراثقال دار- تریلر (كفی) لبه دار فابریك و غیره ۲ بیش از پنج تن كامیون با انواع (یدك) ۳
اطاق كمپرسی – یخچال دار – كانتینردار(چادری فلزی ) – میكسردار – حمل كپسول گاز – تانكر مخصوص نفت – گازوئیل ۵/۲
تانكر مخصوص بنزین و نفت جت ۳
تریلر (كفی ) ۷/۱
تانكر مخصوص گاز و مواد اسیدی ۵/۳

ماده ۲- در صورت عدم وجود خسارت در سال اول ۲۵ درصد, در سال دوم ۳۵ درصد, در سال سوم ۴۵ درصدو در سال چهارم و بعد از آن ۶۰ درصد تخفیف جهت بیمه گذار منظور خواهد شد.

ماده ۳- حق بیمه اتومبیلهای سواری (شخصی – دولتی ) و انواع كرایه ها كه بیش از ۱۰ سال از ساخت آنها گذشته باشد سالی ۵% حق بیمه مقرر بعنوان حق بیمه اضافی به مبلغ مزبور اضافه می گردد.
ماده ۴- حق بیمه اتومبیلهای سواری كرایه و تاكسی به میزان ۵۰ درصد واتومبیلهای ویژه آژانس و تعلیم رانندگی و كرایه خطی به میزان ۴۰ درصد اضافه نرخ دریافت می شود.
ماده ۵- حق بیمه اتومبیلهایی كه دارای وسایل اضافی هستند مانند : آمبولانس , ماشینهای آتش نشانی , حمل خون , آزمایشگاه های سیار, فرستنده های سیارو ... باستثنا اتومبیلهای سواری به شرح ذیل می باشد:
۱- حق بیمه وسیله نقلیه كه حسب مورد و نوع و سیستم آن براساس تعرفه خودروهای مشابه محاسبه خواهد شد.
۲- حق بیمه لوازم و وسایل اضافی كه براساس ۳ درصد ارزش لوازم و وسایل مذكور محاسبه و دریافت خواهد شد.
ماده ۶- تخفیفات گروهی برای مواردی كه تعداد بیمه نامه :
الف – از ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه باشد برابر ۱۵ درصد.
ب – بیش از ۱۰۰ دستگاه باشد نسبت به مازاد ۲۰ درصد میباشد.
ماده ۷- در صورتیكه پوشش بیمه ای محدود به یك و یا چند خطر موضوع بیمه باشد حق بیمه به ترتیب زیر تعیین میگردد.
۱/۷- آتش سوزی (خسارات جزیی و كلی ) ۱۵ درصد حق بیمه
۲/۷- سرقت (خسارات جزیی و كلی ) ۲۵ درصد حق بیمه
۳/۷-حادثه (خسارات جزیی و كلی ) ۷۰ درصد حق بیمه
۴/۷- فقط خسارات جزیی برای تمام خطرات تحت پوشش ۷۰ درصد حق بیمه
۵/۷- فقط خسارات كلی برای تمام خطرات تحت پوشش ۷۰ درصد حق بیمه
ماده ۸- در صورتیكه بیمه گذار خسارت را بعنوان فرانشیز به عهده بگیرد شركت بیمه میتواند متناسب با مبلغ تعهد شده در حق بیمه های تعیین شده تخفیف اعمال نماید. حداقل فرانشیز ده درصد می باشد.
ماده ۹- شركت های بیمه موظفند آمار حق بیمه خسارات به تفكیك هر استان را به بیمه مركزی ایران ارسال نمایند.
ماده ۱۰- شركت های بیمه موظفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ بیمه نامه های بدنه اتومبیل را براساس این تعرفه صادر نمایند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار