کد خبر: ۴۷۰
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
تعرفه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشكان

ماده ۱- موسسات بیمه مكلفند بیمه نامه های مسئولیت مدنی حرفه ای پزشكان را براساس نرخ و شرایط مذكور در این آیین نامه صادر نمایند.

ماده ۲- تخصصهای پزشكی از نظر احتمال ایجاد خسارت بشرح زیر گروه بندی میشود.
گروه یك   جراحان متخصص زنان و زایمان , جراحان عمومی , بیهوشی , ارتوپدی
 گروه دو  جراحان متخصص قلب , مغز و اعصاب , چشم , ترمیمی و پلاستیك , ارولوژی
 گروه سه  جراحان متخصص فك و صورت , گوش و حلق و بینی , دندان و لثه , پوست , اطفال
 گروه چهار  پزشكان متخصص غیر جراح و جراحانی كه به عللی جراحی انجام نمی دهند , دندانپزشكان , پزشكان عمومی و متخصص اندوسكوپی , رادیولوژی , میكروبیولوژی و داروسازی
ماده ۳- حداقل نرخ حق بیمه برای گروههای مذكور درماده دو به شرح زیراست
نرخ حق بیمه
گروه تا سقف تعهد سالیانه ۱۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد بر ۱۰۰ میلیون ریال
۱ ۱۰ درهزار ۵ درهزار
۲ ۸درهزار ۴ درهزار
۳ ۶ درهزار ۳ درهزار
۴ ۴ درهزار ۲ درهزار

ماده ۴- موسسات بیمه می توانند مسئولیت رزیدنتها را نیز با دریافت حق بیمه اضافی به میزان حداقل ۵۰ درصد حق بیمه گروه مربوط بیمه نمایند.

ماده ۵- در صورتیكه بیمه گذار در طول مدت بیمه موجب بروز خسارتی نگردد, موسسات بیمه میتوانند در زمان تمدید بیمه نامه حسب مورد تخفیفهایی بشرح زیر در حق بیمه متعلقه منظور نمایند:

برای سال اول تمدید بیمه نامه ۵ درصد حق بیمه پایه

برای سال دوم تمدید بیمه نامه ۱۰ درصد حق بیمه پایه

برای سال سوم تمدید بیمه نامه ۱۵ درصد حق بیمه پایه

برای سال چهارم به بعد ۲۰ درصد حق بیمه پایه

ماده ۶- موسسات بیمه میتوانند برای پزشكانی كه مسئولیت آنها به موجب یك قرارداد بصورت گروهی تحت پوشش بیمه قرار میگیرد تخفیفهایی به شرح زیر در حق بیمه متعلقه منظور نمایند:

گروههای متشكل از ۱۵ الی ۵۰ نفر ۵ درصد حق بیمه پایه

گروههای متشكل از ۵۱ الی ۱۰۰ نفر ۱۰ درصد حق بیمه پایه

گروههای متشكل از ۱۰۱ الی ۲۰۰ نفر ۱۵ درصد حق بیمه پایه

گروههای متشكل از ۲۰۱ الی ۴۰۰ نفر ۲۰ درصد حق بیمه پایه

گروههای متشكل از ۴۰۱ نفر به بالا ۲۵ درصد حق بیمه پایه

تبصره : اعمال تخفیف مذكور در این ماده مشروط بر آن است كه :

۱- گروه با هدفی غیر از عقد قرارداد بیمه متشكل شده باشد.

۲- حداقل ۷۰ درصد از اعضاء گروه متقاضی این نوع بیمه باشند.

ماده ۷- در مورد تخصصهایی كه نرخ بیمه آن در این آیین نامه پیش بینی نشده است موسسات بیمه موظفند قبل از صدور بیمه نامه , موافقت بیمه مركزی ایران را نسبت به نرخ حق بیمه مورد نظر خود جلب نمایند.

ماده ۸- موسسات بیمه موظفند آمار حق بیمه و خسارت هر سال را به تفكیك گروههای مذكور در ماده ۲ این آیین نامه تهیه و به بیمه مركزی ایران ارسال نمایند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار