کد خبر: ۴۷۷
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
دستورالعمل ذخایر و اندوخته های قانونی موسسات بیمه مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ماده‌۱- موسسات‌ بیمه‌ موضوع‌ این‌ آئین‌نامه‌ مكلفند برای‌ تقویت‌ سرمایه‌ و بنیه‌ مالی‌ خود، ذخایرو اندوخته‌های‌ قانونی‌ زیر را نگهداری‌ و در ستون‌ بدهی‌ ترازنامه‌ ثبت‌ نمایند :
الف‌ - ذخائر :
۱-ذخیره‌ استهلاك‌ دارائیهای‌ ثابت‌.
۲-ذخیره‌ برای‌ مطالبات‌ مشكوك ‌الوصول‌ و جبران‌ كاهش‌ احتمالی ‌ارزش‌ سایراقلام ‌دارائی‌ و هزینه های‌ احتمالی‌
ب‌-اندوخته‌ :
۱- اندوخته‌ قانونی‌
۲- اندوخته‌ سرمایه‌ای‌
ماده‌ ۲- ذخیره‌ استهلاك‌ دارائیهای‌ ثابت‌ براساس‌ مقررات‌ قانون‌ مالیاتهای‌ مستقیم‌ تعیین‌ می‌شود
ماده‌۳- ذخیره‌ برای‌ مطالبات‌ مشكوك‌ الوصول‌ و جبران‌ كاهش‌ احتمالی‌ ارزش‌ سایر اقلام‌ دارائی‌ و هزینه‌های‌ احتمالی‌ براساس‌ اطلاعات موجود تعیین‌ می‌شود
ماده‌ ۴- اندوخته‌ قانونی‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۴۰ لایحه‌ قانونی‌ اصلاح‌ قسمتی‌ از قانون‌ تجارت‌ حداقل ‌۵% سود ویژه‌ تعیین‌ می‌شود
ماده‌ ۵- موسسات‌ بیمه‌ در مناطق‌ آزاد تجاری‌ - صنعتی‌ موظفند تا زمانی‌ كه‌ اندوخته‌ قانونی‌موضوع‌ ماده‌ ۴ به‌ ده‌ درصد سرمایه‌ نرسیده‌ است‌ هر سال‌ لااقل‌ پنج‌ درصد سود ویژه‌ و پس‌ از آن‌ ده‌درصد سود ویژه‌ خود را بعنوان‌ اندوخته‌ سرمایه‌ای‌ منظور دارند تا میزان‌ اندوخته‌ سرمایه‌ای‌ به‌ صددرصد سرمایه‌ برسد.
تبصره‌ ۱- در صورتیكه‌ اندوخته‌ سرمایه‌ای‌ به‌ سرمایه‌ افزوده‌ شود كسر اندوخته‌های‌ موضوع‌ مواد چهار و پنج‌ به‌ ترتیب‌ مذكور ادامه‌ خواهد داشت‌.
تبصره‌ ۲- موسسات‌ بیمه‌ای‌ كه‌ در اساسنامه‌ آنها نصاب‌ بالاتری‌ برای‌ اندوخته‌های‌ قانونی‌ وسرمایه‌ای‌ تعیین‌ شده‌ باشد اندوخته‌های‌ مذكور را با نصاب‌های‌ مقرر در اساسنامه‌ منظورخواهند نمود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار