کد خبر: ۴۸۰
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
ضوابط اعطای پروانه نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد

ماده‌ ۱- اشخاص‌ حقیقی‌ متقاضی‌ نمایندگی‌ موسسات‌ بیمه‌ مناطق‌ آزاد باید واجد شرایط ذیل‌ باشند :
الف‌ - دارا بودن‌ حداقل‌ مدرك‌ دیپلم‌ و تجربه‌ كافی‌ در زمینه‌ فعالیتهای‌ بیمه‌ای‌ به‌ تشخیص‌موسسه‌ بیمه
ب‌ - انجام‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ و یا داشتن‌ معافیت‌ دائم‌ برای‌ اتباع‌ ذكور ایرانی‌.
پ‌ - عدم‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر و سابقه‌ محكومیت‌ موثر كیفری‌ به‌ گواهی‌ مراجع‌ ذیربط.
ت‌ - عدم‌ شهرت‌ به‌ نادرستی‌ و نداشتن‌ سوابق‌ سوء حرفه‌ای‌
ث‌ - عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار در سایر مشاغل‌ در مناطق‌ آزاد و یا سایر مناطق‌ كشور.
تبصره‌ - تدریس‌ در دانشگاهها و موسسات‌ آموزشی‌ مستثنی‌ می‌باشد
ج‌ - موفقیت‌ در آزمون‌ تخصصی‌ بیمه‌ مركزی‌ ایران‌.
ماده‌ ۲- نحوه‌ فعالیت‌ نماینده‌ در مناطق‌ آزاد تابع‌ قرارداد فیمابین‌ وی‌ و موسسه‌ بیمه‌ و بارعایت‌ مقررات‌تاسیس‌ و فعالیت‌ موسسات‌ بیمه‌ درمناطق‌ آزاد تجاری‌ - صنعتی‌ و سایر قوانین‌ و مقررات‌ مربوط خواهد بود.
ماده‌ ۳- قرارداد نمایندگی‌ باید حداقل‌ شامل‌ موارد زیرباشد:
الف‌ - مشخصات‌ ونشانی‌ طرفین‌ قرارداد
ب‌ - حدوداختیارات‌ و وظایف‌ متقابل‌ نماینده‌ وموسسه‌ بیمه‌
پ‌ - نرخ‌ كارمزد به‌ تفكیك‌ رشته‌های‌ مختلف‌ بیمه‌ای‌
ت‌ - مدت‌ قرارداد
ث‌ - میزان‌ ونوع‌ تضمین‌ دریافتی‌ از نماینده‌ به‌ منظور تامین‌ و تضمین‌ حقوق‌ و مطالبات‌ بیمه‌گذاران‌، بیمه‌شدگان, موسسه‌ بیمه‌ و یا ذینفع بیمه‌نامه‌
ج‌ - ممنوعیت‌ انعقاد قرارداد نمایندگی‌ با سایر موسسات‌ بیمه‌ در مدت‌ اعتبار قرارداد
چ‌ - موارد محدودنمودن‌ فعالیت‌، تعلیق‌ یا فسخ‌ قرارداد
ح‌ - در قرارداد نمایندگی‌ بایستی‌ موارد ذیل‌ مورد تاكید قرار گیرد :
- نماینده‌ مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ مستقیم‌ و یا غیرمستقیم‌ ناشی‌ از عمد، تقصیر، غفلت‌ و یا قصور خود، كاركنان‌ و بازاریابهای‌ تابع‌ در رابطه‌ با عملیات‌ بیمه‌ای‌ موضوع‌ قرارداد نمایندگی‌ می‌باشد. در هرحال‌ مفاد این‌ ماده‌ نافی‌ مسئولیت‌ موسسه‌ بیمه‌ دربرابر بیمه‌گذاران‌ نخواهد بود
- نماینده‌ بیمه‌ باید از رقابت‌ مكارانه‌ و ناسالم‌ با موسسات‌ بیمه‌، دلالان‌ رسمی‌ و سایر نمایندگان‌ بیمه‌ و نیز انجام‌ تبلیغات‌ سوء علیه‌ موسسات‌ بیمه‌ خودداری نماید
- پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ نماینده‌ در حكم‌ پرداخت‌ به‌ موسسه‌ بیمه‌ بوده‌ و امضاء نماینده‌ ذیل‌ اسناد بیمه‌ای‌ به‌ منزله‌ امضاء موسسه‌ بیمه‌ می‌باشد
- مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ اختلاف‌ موسسه‌ بیمه‌ و نماینده‌، بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ می‌باشد
- در صورتیكه‌ شورایعالی‌ بیمه‌ مقررات‌ جدیدی‌ وضع‌ نماید، مقررات‌ مذكور از تاریخ‌ تصویب‌ بر شرایط قرارداد حاكم‌ خواهدبود
ماده‌ ۴- موسسه‌ بیمه‌ مكلف‌ است‌ حداكثر یكماه‌ پس‌ از انعقاد قرارداد نمایندگی‌ بیمه‌، یك‌ نسخه‌رونوشت‌ آنرا به‌ بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ ارسال‌ نماید.
ماده‌ ۵- موسسه‌ بیمه‌ موظف‌ است‌ برای‌ نمایندگان‌ خود پروانه‌ نمایندگی‌ صادر نماید. مدت‌ اعتبار پروانه‌سه‌ سال‌ بوده‌ و تمدید آن‌ بلامانع‌ است‌. در هر صورت‌ مدت‌ اعتبار پروانه‌ نمایندگی‌ نمی‌تواند بیشتر از مدت‌ اعتبار قرارداد نمایندگی‌ باشد.
ماده‌ ۶- در صورت‌ عدم‌ رعایت‌ ضوابط تعیین‌ شده‌ در این‌ مصوبه‌ از سوی‌ موسسه‌ بیمه‌ و همچنین‌ عدم ‌رعایت‌ مقررات‌ تاسیس‌ و فعالیت‌ موسسات‌ بیمه‌ در مناطق‌ آزاد از طرف‌ نماینده‌ بنا به‌ اعلام‌بیمه‌ مركزی‌ایران‌ ، موسسه‌ بیمه‌ موظف‌است‌ نسبت‌ به‌ تعلیق‌ یا فسخ‌ قرارداد نماینده‌ اقدام‌ نماید.

 

اصلاح آیین نامه ضوابط اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار