کد خبر: ۴۸۲
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه ‏ای

ماده ۱. موسسه ارزیابی خسارت بیمه ‏ای شخص حقوقی است كه طبق این آیین ‏نامه وظیفه بررسی و تحقیق در مورد علت و مقدار خسارت و تشخیص میزان تعهد بیمه ‏گر طبق شرایط بیمه نامه و نیز مذاكره برای تعدیل و تسویه خسارت یا خسارت‎های مورد ادعا را به عهده دارد.
تبصره ـ بیمه مركزی ایران می‏تواند به اشخاص حقیقی واجد شرایط مندرج در ماده ۳ این آئین‎نامه پروانه ارزیابی خسارت در یك رشته معین بدهد. اینگونه ارزیابان نیز مشمول ضوابط این آئین ‎نامه خواهند بود.
ماده۲. ثبت مؤسسه ارزیابی خسارت منوط به آن است كه بیمه مركزی ایران اساسنامه آن را تأیید و موافقت كتبی خود را اعلام نماید.
ماده۳. برای دریافت پروانه ارزیابی خسارت در یك یا چند رشتة‌ بیمه ‎ای، موسسین و شركاء باید واجد شرایط زیر باشند:
۱ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
۲ـ نداشتن سوء پیشینه كیفری و سابقه ارتكاب یا معاونت در یكی از جرائم موضوع ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری.
۳ـ داشتن حسن شهرت و موفقیت در آزمون كتبی و شفاهی بیمه مركزی ایران.
۴ـ داشتن حداقل مدرك تحصیلی لیسانس.
۵ـ داشتن دو سال سابقه كار مفید بیمه ‎ای به تشخیص بیمه مركزی ایران یا طی موفقیت‎آمیز دورة آموزشی به مدت ۴۰ ساعت كه برنامة آن را بیمه مركزی ایران تهیه و اجرا می‎نماید.
۶ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر به تأیید مراجع ذیربط.
۷ـ انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم یا خرید خدمت وظیفه عمومی برای آقایان.
تبصره ـ اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسه الزاماً از بین مؤسسین و شركاء انتخاب خواهند شد.
ماده ۴. موسسین و شركاء موسسه ارزیابی خسارت نمی‏توانند عضو هیئت مدیره، مدیرعامل، یا كارمند شركت‏های بیمه، شركتهای نمایندگی یا كارگزاری بیمه و دفاتر ارتباطی بوده یا نماینده یا كارگزار بیمه باشند.
ماده ۵. بیمه مركزی ایران مؤسسات ارزیابی خسارت را با توجه به توان تخصصی آنها رتبه‏ بندی خواهد كرد.
ماده ۶. مؤسسه ارزیابی خسارت برای دریافت پروانه فعالیت باید تضمینی بصورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا وثیقه ملكی یا بیمه نامه مناسب و یا تركیبی از موارد یاد شده بمنظور حسن انجام كار و تضمین حقوق شركتهای بیمه، بیمه‏ گذار یا سایر اشخاص ذینفع به ترتیبی كه بیمه مركزی ایران متناسب با رتبه مؤسسه مشخص می‎نماید نزد بیمه مركزی ایران تودیع نماید.
ماده ۷. موسسه ارزیابی خسارت موظف است گزارش خود را به صورت مستدل و مستند كه حداقل شامل موارد زیر باشد تهیه و حسب مورد به شركت بیمه و یا بیمه‏ گذار ارائه نماید:
۱ـ مشخصات كامل مكان، زمان و علت وقوع خسارت، مبلغ خسارت تحقق یافته و خطر یا حادثه ‎ای كه منجر به وقوع خسارت شده است.
۲ـ انطباق خسارت با شرایط قرارداد بیمه و تعیین مبلغ خسارت قابل پرداخت توسط بیمه‏ گر و علت تفاوت (احتمالی) بین مبلغ خسارت تحقق یافته و قابل پرداخت.
۳ـ امكان تحقق شرایط جانشینی و حدود خسارت قابل بازیافت توسط بیمه‏‏ گر.
ماده ۸. موسسه ارزیابی خسارت، مؤسسین و شركاء همچنین اقارب نسبی و سببی درجه ۱ از طبقه اول آنان نباید هیچ گونه نفع مستقیم یا غیرمستقیم در خسارت تحت ارزیابی خود داشته باشند.
ماده ۹ . در صورت تخلف مؤسسه ارزیابی خسارت از قوانین، مقررات و ضوابط مربوط و یا از دست دادن صلاحیت لازم، بیمه مركزی ایران می‏تواند با تصویب هیئت عامل پروانه فعالیت آن را معلق یا لغو نماید.
ماده ۱۰. از اول تیر ماه ۱۳۸۳ شركت‎های بیمه مجاز به استفاده از خدمات مؤسسات و اشخاصی كه دارای پروانه ارزیابی خسارت از بیمه مركزی ایران نیستند برای امر ارزیابی خسارت نمی‎ باشند.
تبصره ـ آن دسته از مؤسسات معتبر ارزیابی خسارت كه در خارج از ایران به ثبت رسیده‎ اند و بصورت بین ‎المللی فعالیت می‎نمایند از شمول این ماده مستثنی هستند.
آیین نامه شماره ۱/۵۰
‹‹مكمل آیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه ‎ای››

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‎ گری، در جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ تصویب نمود آیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه ‎ای به شرح زیر اصلاح شود:
۱- بند ۵ ماده ۳ آیین نامه شماره ۵۰ به شرح زیر اصلاح شود:
۵. داشتن دو سال سابقه كار مفید بیمه ای به تشخیص بیمه مركزی ایران یا دو سال سابقه كار مفید در تعیین و كارشناسی خسارت و طی موفقیت آمیز دوره آموزشی به مدت ۴۰ ساعت.
۲- ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح شود. (تبصره ماده به قوت خود باقی است)
ماده ۱۰- از اول تیر ماه ۱۳۸۳ شركت‎‎های بیمه مجاز به استفاده از خدمات مؤسسات و اشخاصی كه دارای پروانه ارزیابی خسارت از بیمه مركزی ایران نیستند برای امر ارزیابی خسارت نمی باشند اما استفاده از كارشناسان شركت و یا متخصصین فنی در رشته‎ های مختلف برای برآورد میزان خسارت بلامانع است.
آیین نامه شماره ۲/۵۰
‹‹مكمل آیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه ‎ای››

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۴ تصویب نمود :
در ماده ۶ آیین نامه شماره ۵۰ به جای عبارت «بیمه‌نامه مناسب» عبارت «سفته با ضامن معتبر» نوشته شود.
آیین نامه شماره ۳/۵۰
مكمل آیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه‌ای

شورای عالی بیمه در اجرای بند­ پنج ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ آیین­نامه شماره (۵۰) مصوب شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن را با عنوان آیین­نامه «اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه­ای» به شرح زیر اصلاح و به عنوان مكمل شماره سه آیین‌نامه شماره (۵۰) - آیین­نامه شماره ۳/۵۰ تصویب نمود:
اول- یك تبصره به ذیل بند (۳) ماده (۳) آیین­نامه به شرح زیر اضافه می­شود:
تبصره: بازنشستگان صنعت بیمه كه حداقل پنج سال در بخش­های خسارت رشته‌های­ بیمه اتومبیل و حداقل هفت سال در بخش­های خسارت سایر رشته­­های بیمه موردتقاضا به صورت مستمر خدمت نموده باشند، همچنین مدیر عامل آن دسته از مؤسسات ارزیابی خسارت كه قبل از تاریخ تصویب این آیین­نامه در ایران به ثبت رسیده­اند به تشخیص بیمه مركزی ج.ا.ایران از آزمون كتبی رشته­های مزبور معاف هستند. استفاده از مزایای این تبصره برای افراد مشمول، به صورت آزمایشی به مدت سه سال امكان پذیر خواهد بود.
دوم- ماده (۴) آیین­نامه با اضافه نمودن عبارت­ «و سایر مؤسسات ارزیابی خسارت» بعد از عبارت «شركت­های نمایندگی» و همچنین اضافه نمودن عبارت «حقیقی» داخل پرانتز برای تعیین نوع نماینده و كارگزار بیمه، به شرح زیر اصلاح می­شود:
ماده ۴- مؤسسین و شركاء مؤسسه ارزیابی خسارت نمی­توانند عضو هیئت مدیره، مدیر عامل یا كارمند شركت­های بیمه، شركت­های نمایندگی و سایر مؤسسات ارزیابی خسارت یا شركت كارگزاری بیمه و دفاتر ارتباطی بوده یا نماینده (حقیقی) یا كارگزار بیمه (حقیقی) باشند.
سوم- ماده (۶) آیین­نامه با اضافه نمودن عبارت «بیمه­نامه مناسب یا» به شرح زیر اصلاح می­شود:
ماده ۶- مؤسسه ارزیابی خسارت برای دریافت پروانه فعالیت باید بیمه­نامه مناسب یا تضمینی به صورت وجه نقد یا ضمانت­نامه بانكی یا وثیقه ملكی یا سفته با ضامن معتبر و یا تركیبی از موارد یاد شده به منظور حسن انجام كار و تضمین حقوق شركت­های بیمه، بیمه­گذار یا سایر اشخاص ذی­نفع به ترتیبی كه بیمه مركزی ج.ا.ایران متناسب با رتبه مؤسسه مشخص می­نماید، نزد بیمه مركزی ج.ا.ایران تودیع نماید.
چهارم- ماده (۱۰) با اضافه نمودن سه تبصره به ذیل آن (با لحاظ تبصره مصوب قبلی جمعاً ۴ تبصره)، به شرح زیر اصلاح می­شود:
ماده ۱۰- از اول مهر ماه ۱۳۹۰ شركت­های بیمه مؤظف­اند در فرآیند ارزیابی خسارت، صرفاً از خدمات مؤسسات و اشخاصی كه دارای پروانه فعالیت از بیمه مركزی ج.ا.ایران هستند، استفاده نمایند.
تبصره ۱: استفاده از كارشناسان خسارت شركت­های بیمه با ارایه فهرست اسامی و اطلاعات كارشناسان مزبور به صورت سالانه از سوی شركت­های بیمه و تأیید بیمه مركزی ج.ا.ایران بلامانع است.
تبصره ۲: استفاده از كارشناسان خسارت شركت­های بیمه موقتی بوده و پس از تكمیل ظرفیت كارشناسان ارزیابی خسارت دارای پروانه فعالیت به تفكیك رشته­های بیمه­ای كه از سوی بیمه مركزی اعلام می­شود، استفاده از كارشناسان خسارت شركت­های بیمه برای ارزیابی خسارت، با تأیید شورای عالی بیمه متوقف خواهد شد.
تبصره ۳: آن دسته از مؤسسات معتبر ارزیابی خسارت كه در خارج از كشور ایران به ثبت رسیده­اند و به صورت بین‌المللی فعالیت می­نمایند، از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴: مؤسسات دارای پروانه فعالیت ارزیابی خسارت می­توانند در چارچوب این آیین­نامه و دستورالعمل بیمه مركزی ج. ا. ایران، مجوز تأسیس شعبه در خارج از كشور را اخذ نمایند.


آیین نامه مكمل 50/4

شورای‌ عالی بیمه در اجرای ماده 17 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ 30/08/1391، ماده 10 آیین نامه شماره 50 "آیین‌نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه‌ای را به شرح زیر اصلاح و به عنوان آیین نامه 4/50 و مكمل آیین‌نامه مذكور تصویب نمود:

 

ماده 10- از تاریخی كه بیمه‌ مركزی ج.ا.ایران اعلام خواهد كرد، شركت­های بیمه موظف­اند در فرآیند ارزیابی خسارت، صرفاً از خدمات مؤسسات و اشخاصی كه دارای پروانه فعالیت از بیمه مركزی ج.ا.ایران هستند، استفاده نمایند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار