کد خبر: ۴۸۶
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۱
آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های عمر

ماده ۱- نماینده فروش بیمه عمر كه در این آیین نامه اختصاراً «نماینده فروش» نامیده می شود ، شخصی است حقیقی كه با توجه به ضوابط این آیین نامه ، مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه های عمر انفرادی به نمایندگی از طرف شركت بیمه ذیربط در ازای دریافت كارمزد مندرج در قرارداد فی مابین می باشد.

ماده ۲- شركت بیمه می تواند در رشته بیمه عمر انفرادی به اشخاص حقیقی واجد شرایط زیر پروانه نمایندگی فروش برای مدت سه سال كه قابل تمدید است اعطاء نماید:

الف – تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران .

ب – اعتقاد به ادیان رسمی كشور.

ج – عدم اعتیاد به مواد مخدر.

د - نداشتن سوء پیشینه و محكومیت كیفری مؤثر.

هـ - داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا هر نوع معافیت قانونی در مدت قرارداد نمایندگی.

و- دارا بودن حداقل مدرك دیپلم .

ز – طی دوره های آموزش نظری و عملی مورد تایید بیمه مركزی ایران و اخذ گواهینامه مربوطه.

ماده ۳ – شركت بیمه موظف است با رعایت مواردی كه بیمه مركزی ایران با توجه به این آیین نامه و قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری تهیه و ابلاغ خواهد نمود با نماینده فروش ، قرارداد نمایندگی منعقد و هر سه ماه یك بار فهرست مشخصات نمایندگان فروش را به بیمه مركزی ایران ارسال نماید.

ماده ۴- كارمزد نماینده فروش نباید از هفتاد درصد میزان كارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در مصوبات شورای عالی بیمه ، تجاوز نماید.

ماده ۵ – شركت بیمه مسئول پاسخگویی و جبران هرگونه خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از عمد ، تقصیر ، غفلت یا قصور نماینده در رابطه با عملیات بیمه ای موضوع قرارداد نمایندگی در مقابل بیمه گذاران ، بیمه شدگان و اشخاص ثالث می باشد.

ماده ۶- نماینده فروش موظف است پیشنهادات بیمه ای دریافتی را به طور مستقیم به شركت بیمه طرف قرارداد ارائه نماید.

ماده ۷- نمایندگان بیمه ، دلالان رسمی بیمه و مدیران و كاركنان آنها و نیز كاركنان و مدیران شركت های بیمه و بیمه مركزی ایران نمی توانند تحت عنوان نماینده فروش موضوع این آیین نامه فعالیت نمایند.

ماده ۸- نماینده فروش ملزم به داشتن محل كار نمی باشد.

ماده ۹- شركت بیمه مجاز به اعطای اجازه صدور بیمه نامه به نمایندگان فروش نمی باشد.

ماده ۱۰- در صورتی كه تخلف نماینده فروش از قوانین و مقررات ، مورد تایید بیمه مركزی ایران قرار گیرد شركت بیمه موظف است حسب اعلام بیمه مركزی ایران فعالیت نماینده را محدود یا معلق نموده و یا نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند.

ماده ۱۱- در صورت وضع مقررات جدید توسط شورایعالی بیمه ، مقررات مذكور از تاریخ لازم الاجرا شدن بر شرایط قرارداد نمایندگی حاكم خواهد بود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار