کد خبر: ۴۹۲
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۵
سرمایه گذاری شركت های بیمه (جایگزین آیین­ نامه شماره ۴۲ و مكملهای بعدی آن)

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ در اجرای ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری و به استناد بند ۵ ماده ۱۷ همان قانون، آئین‌نامه سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه آیین­نامه سرمایه­گذاری مؤسسات بیمه مشتمل بر ۱۷ ماده و۱۲ تبصره را با توجه به اصول زیر تصویب كرد:
- حفظ سلامت مالی مؤسسات بیمه و حمایت از حقوق بیمه‌گذاران
- شفاف سازی و تسهیل مقررات متناسب با رویكرد آزادسازی و همسو با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی
- تقویت مدیریت منابع مالی مؤسسات بیمه به منظور افزایش بازده اقتصادی سرمایه­گذاری­ها
- تبیین جامع و پویای منابع قابل سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه و به­روزرسانی انواع سرمایه‌گذاری‌های مجاز متناسب با تحولات بازار سرمایه
ماده ۱- مؤسسه بیمه موظف است عملیات سرمایه­گذاری از محل منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره (شامل حقوق صاحبان سهام و ذخایر فنی سهم نگهداری ابتدای دوره مالی) و سایر منابع مالی را با رعایت حد نصاب­ها و سایر ضوابط این آیین­نامه انجام دهد.
تبصره- در صورتی كه مؤسسه بیمه صورت­های مالی حسابرسی شده میان­دوره­ای داشته باشد، ملاك محاسبه حد نصاب­های مقرر در این آیین­نامه برای شش­ماهه دوم سال مالی، اقلام مندرج در صورت­های مالی میان­دوره­ای مزبور خواهد بود.­
ماده ۲- مؤسسه بیمه موظف است حداقل سی درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره را به صورت سپرده بانكی ( اعم از ریالی و ارزی) و اوراق مشاركت كه با تضمین دولت یا بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر بانك­ها منتشر شده باشد، سرمایه­­گذاری نماید.
تبصره ۱- سپرده­گذاری مؤسسه بیمه نزد مؤسسات مالی و اعتباری كه مجوز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، حداكثر تا بیست درصد سپرده­های بانكی مجاز است.
تبصره۲- مؤسسه بیمه مجاز نیست بیش از ده درصد مجموع سپرده­ بانكی و اوراق مشاركت خود را به عنوان تضمین و یا وثیقه تعهدات خود استفاده نماید. افزایش سقف موضوع این تبصره با اخذ موافقت قبلی بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
ماده ۳- مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع، حداكثر چهل درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره را در سهام شركت­های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و فرابورس سرمایه­گذاری نماید.
تبصره ۱- سرمایه­گذاری در سهام هرشركت، حداكثر تا ده درصد منابع موضوع این ماده مجاز است.
تبصره ۲- سرمایه­گذاری در سهام هر شركت، حداكثر تا ده درصد سرمایه شركت سرمایه­پذیر مجاز است.سرمایه­گذاری­های مؤسسه بیمه، قبل از تاریخ اجرای این آیین­نامه، مشمول محدودیت مندرج در این تبصره نیست.

تبصره۳- سرمایه­گذاری در سهام شركت­های پذیرفته شده در فرابورس، در مجموع حداكثر تا بیست درصد منابع موضوع این ماده مجاز است.
ماده ۴- مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداكثر پانزده درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره را در ابزارهای پولی و مالی مورد تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی و یا سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه­گذاری نماید.
تبصره - سرمایه­گذاری در هر ابزار پولی یا مالی، حداكثر تا بیست درصد منابع موضوع این ماده مجاز است.
ماده ۵- مؤسسه بیمه مجازاست در مجموع حداكثر بیست درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره را در سهام شركت­های غیربورسی سرمایه­گذاری نماید.
تبصره - سرمایه گذاری در سهام هر شركت تا چهل درصد منابع موضوع این ماده مجاز است و مازاد بر آن مستلزم اخذ موافقت قبلی بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۶- مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداكثر بیست و پنج درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره را به صورت مشاركت در طرح­ها، اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی و املاك و مستغلات سرمایه­گذاری نماید.
تبصره - سرمایه گذاری در هر طرح یا پروژه تا سی درصد منابع موضوع این ماده مجاز است و مازاد بر آن مستلزم اخذ موافقت قبلی بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۷- مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداكثر ده درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره را با رعایت شرایط زیر به صورت انعقاد انواع قراردادهای مشاركت سرمایه­گذاری نماید:
۱) سرمایه­گذاری در هر قرارداد تا پنجاه درصد منابع موضوع این ماده مجاز است.
۲) حداقل نرخ سود خالص (پس از كسر مالیات) قراردادهای مشاركت، كمتر از بالاترین نرخ سود سپرده­های بلندمدت پنج ساله مؤسسه بیمه در مقطع انعقاد قرارداد نباشد.
ماده ۸ - مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداكثر پنج درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره را با تائید هیأت مدیره و با رعایت شرایط زیر، برای خرید محل فعالیت به نمایندگان خود تسهیلات پرداخت نماید.
۱) حداقل دو سال از شروع فعالیت نماینده گذشته باشد.
۲) محل خریداری شده به عنوان وثیقه در رهن مؤسسه بیمه قرار گیرد.
۳) از تاریخ خرید محل تا زمان ارائه آن به عنوان وثیقه، بیش از شش ماه نگذشته باشد.
۴) سقف تسهیلات حداكثر تا پنجاه درصد ارزش محل خریداری شده به منظور فعالیت نمایندگی باشد.
۵) مدت بازپرداخت تسهیلات حداكثر پنج سال باشد.
۶) نرخ سود تسهیلات كمتر از بالاترین نرخ سود سپرده­های بلندمدت پنج­ساله مؤسسه بیمه در مقطع اعطای تسهیلات نباشد.ماده ۹ - مؤسسه بیمه­ مجاز است از محل ذخایر ریاضی، طبق شرایط بیمه­نامه‌های زندگی به بیمه­گذاران مربوط تسهیلات پرداخت نماید.
ماده ۱۰- مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداكثر پنج درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره را به كاركنان خود تسهیلات پرداخت نماید.
تبصره - در موارد خاص به درخواست مؤسسه بیمه و تأیید بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران، حد نصاب مندرج در این ماده تا ده درصد قابل افزایش است.
ماده ۱۱- مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداكثر سی درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره به استثنای ذخایر ریاضی سهم نگهداری را به تأمین دارائی­های ثابت (مشهود و نامشهود) مورد نیاز برای انجام فعالیت اصلی مؤسسه اختصاص دهد. مبنای محاسبه ارزش دارایی­های ثابت، ارزش دفتری آنهاست.
تبصره- در موارد خاص به درخواست مؤسسه بیمه و تأیید بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران، حد نصاب مندرج در این ماده تا پنجاه درصد قابل افزایش است.
ماده ۱۲- مؤسسه بیمه موظف است درآمد حاصل از سرمایه­گذاری­های خود را به نسبت حقوق صاحبان سهام و ذخایر فنی ابتدای دوره تفكیك و در صورت­های مالی منعكس نماید.
ماده ۱۳ – برای مؤسسه بیمه فعال در سایر كشورها، سرمایه­گذاری منابع مالی ایجاد شده در خارج از كشور ‌تابع مقررات كشور محل فعالیت خواهد بود.
ماده ۱۴- مؤسسه بیمه موظف است حداكثر ظرف مدت یك ماه پس از پایان هر دوره سه ماهه، اطلاعات مربوط به سرمایه­گذاری­های انجام شده خود در دوره­های سه­ماهه، شش­ماهه، نه­ماهه و دوازده­ماهه را در چارچوبی كه بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام خواهد كرد، به بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
ماده ۱۵- بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است موارد تخلف از مقررات این آیین­نامه را جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی بیمه گزارش نماید.
تبصره- انحراف تا ده درصد مقادیر حاصل از نصاب­های تعیین شده در این آیین­نامه، در دوره­های سه­ماهه، شش­ماهه و نه­ماهه دوره مالی مشروط به این­كه مقادیر فوق در دوره دوازده­ماهه اصلاح گردد، تخلف محسوب نمی­شود.
ماده۱۶- ضوابط این آیین­نامه مشمول مؤسسات بیمه مختلط و غیرزندگی است. مؤسسات بیمه زندگی و اتكایی نیز، تا زمانی كه آیین­نامه جداگانه­ برای سرمایه­گذاری آنها تصویب نشده باشد، ملزم به رعایت ضوابط این آیین­نامه خواهند بود.
ماده ۱۷- این آیین­نامه از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۸۹ لازم‌الاجرا و جایگزین آیین­نامه شماره ۴۲ و مكمل­های بعدی آن خواهد بود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار