کد خبر: ۵۳۱
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۲
بیمه انرژی، هواپیما، کشتی پوششهاي‌ مورد نياز بيمه‌گذاران‌ را در قبال‌ خطرات‌ مربوطه تامین می نماید. در این قسمت انواع بیمه نامه های ذکر شده را معرفی می نماییم.

بیمه انرژی

جهت استخراج نفت ، گاز ، پالایش آنها و سایر کارخانجات جانبی که در فرایند تولید نفت و گاز احداث می‌شوند بیمه نامه ای تحت عنوان انرژی در صنعت بیمه مطرح است.

بیمه انرژی

خطرات ایجاد شده و خسارات بوجود آمده در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی چه در هنگام ساخت و چه در زمان بهره‌برداری توسط بیمه نامه انرژی بیمه می‌شوند.

با توجه به ارزش تعهد بیمه‌گر در قبال خطرات ایجاد شده و پرداخت و خسارت بوجود آمده چه در بخش ساحلی و چه در بخش فراساحلی شرکت های بیمه داخلی معمولاً نیازمند پوشش بیمه اتکايی و یا بیمه مشترک (CO- Insurance) هستند.

انواع پروژه‌های انرژی

پروژه های انرژی به دو بخش تقسیم می شوند: ساحلی و فرا ساحلی

در بیمه پروژه‌های انرژی warranty surveyor اهمیت ویژه‌ای دارد و بیمه‌گران با توجه به آن نرخ و شرایط را اعلام می كنند و بیمه‌گذاران در حین انجام کار باید warranty را رعایت نمایند. معمولاً حفاری چاه، نصب جاکت، تاپ ساید (topside) ، لوله‌گذاری و تأسیسات جانبی در دریا انجام می‌گیرد و پس از استخراج از طریق لوله نفت و گاز به ساحل انتقال می‌یابند و در پالایشگاه تصفیه انجام می‌گیرد.

این پروژه‌ها در زمان بهره‌برداری نیز به صورت سالیانه تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. پوشش حوادث طبیعی ناشی از اجرای کار در زمان نصب ، مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث، اموال مجاور، شکست ماشین آلات ، عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین آلات و غیره می‌باشد.

برخي عناوين بيمه‌هاي حوزه انرژي عبارتند از:

 • بيمه حفاري چاه‌هاي نفت و گاز در ساحل و يا فراساحل
 • بيمه تمام خطر سكوهاي نفتي
 • بيمه تمام خطر اموال، ابزار و ماشين آلات موجود در ساحل و فراساحل
 • بيمه تمام خطر لوله گذاري‌ها در بخش خشكي و فراساحل
 • بيمه تمام خطر پالايشگاه‌ها
 • بيمه تمام خطر كارخانجات و تأسيسات پتروشيمي
 • بيمه تمام خطر تجهيزات حفاري
 • انواع بيمه‌نامه ها‌ي مسئوليت اعم از قانوني، قراردادي يا فني
 • بيمه آلودگي محيط زيست
 • مسئوليت حقوقي شخص ثالث در قبال قراردادها
 • بيمه محمولات و انبارداري
 • بيمه عدم النفع
 • بيمه تجهيزات زير دريا
 • بيمه بيرون كشيدن سكوي غرق شده

بیمه هواپیما

اين‌ نوع‌ بيمه‌، پوششهاي‌ مورد نياز بيمه‌گذاران‌ را در قبال‌ خطرات‌ مربوط به‌ هواپيما مانند مالكيت‌، اداره‌، تعمير ونگهداري‌ و يا فروش‌ ارائه‌ مي‌دهد. در اين‌ بخش‌ به‌ طور مختصر اشاره‌اي‌ به‌ بيمه‌ بدنه‌ و مسئوليت‌ نيز خواهد شد.
بيمه‌ هواپيما نيز مانند بيمه‌ اتومبيل‌ در صورت‌ بروز حادثه‌، هم‌ خسارات‌ مالي‌ به‌ وسيله‌ نقليه‌ و هم‌ خسارات‌ مالي‌ وجاني‌ وارد به‌ افراد ثالث‌ را شامل‌ مي‌شودبیمه هواپیما.

هواپيما و خطرات‌ پرواز داراي‌ مسائل‌ و مشكلات‌ خاص‌ خويش‌ است‌.
حوادث‌ فاجعه‌آميز هواپيما معمولا با جرح‌ و فوت‌ انسانها و خسارات‌ مالي‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ همراه‌ است‌.مشكلات‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌ باتوجه‌ به‌ پيدايش‌ هواپيماهاي‌ جديد با ظرفيتهاي‌ بيشتر براي‌ حمل‌ مسافر، بار و سوخت‌ وپيچيدگي‌ تكنولوژي‌ ساخت‌، روبه‌ افزايش‌ است‌.
درزمان‌ بيمه‌كردن‌ بدنه‌ و مسئوليت‌ هواپيما چهاراصل‌ كلي‌ درنظر گرفته‌ مي‌شود:
نوع‌ هواپيمايي‌ كه‌ بيمه‌ مي‌شود.
خصوصيات‌، دانش‌ فني‌ و ساعت‌ پرواز خلبان‌
موقعيت‌ جغرافيايي‌ كه‌ هواپيما در آن‌ مناطق‌ تردد مي‌كند.
اهدافي‌ كه‌ هواپيما براي‌ انجام‌ آن‌ به‌ كار مي‌رود.
هواپيما معمولا براي‌ اهداف‌ زير به‌ كار مي‌رود:
پرواز در خطوط هواپيمايي‌ مجاز و به‌ منظور فعاليت‌ تجاري‌.
به‌ عنوان‌ هواپيماهاي‌ شخصي‌ و براي‌ مصارف‌ كاري‌ و تفريحي‌.
كاربرد در مصارف‌ علمي‌ و تحقيقاتي‌ و عكسبرداري‌.
كاربرد براي‌ مصارف‌ كشاورزي‌.
كاربرد براي‌ مصارف‌ صنعتي‌.

۱- پوششهاي‌ بيمه‌ بدنه‌ هواپيما
اگرچه‌ خسارات‌ رايج‌ آتش‌سوزي‌، دزدي‌، طوفان‌ و خسارات‌ زميني‌ (تصادم‌ درغير مواقع‌ پرواز) داراي‌ پوشش‌است‌، اما بيمه‌ بدنه‌ هواپيما به‌ صورت‌ تمام‌ خطر است‌ و به‌ سه‌ شكل‌ زير ارائه‌ مي‌شود :
الف- بيمه‌ تمام‌ خطر در زماني‌ كه‌ هواپيما در حركت‌ نيست
كليه‌ خسارات‌ و فقدان‌ فيزيكي‌ هواپيما در زماني‌ كه‌ در فرودگاه‌ (زمين‌) قرار دارد و از نيروي‌ محركه‌ خود براي‌حركت‌ و جابجايي‌ استفاده‌ نمي‌كند، تحت‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌ پوشش‌ مي‌گيرد.
ب- بيمه‌ تمام‌ خطر بجز مواقعي‌ كه‌ هواپيما در پرواز است
كليه‌ خسارات‌ و فقدان‌ فيزيكي‌ هواپيما در روي‌ زمين‌ حتي‌ خسارات‌ زمان‌ جابجايي‌ هواپيما (Taxiing) شامل‌ اين‌نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ مي‌شود.
ج- بيمه‌ تمام‌ خطر، بر روي‌ زمين‌ و در زمان‌ پرواز
كليه‌ خسارات‌ و فقدان‌ ناشي‌ از حركت‌، توقف‌ و يا جابجايي‌ هواپيما بر روي‌ زمين‌ و در زمان‌ پروازتحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ است‌.
د- مواردي‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌.
استثنائات‌ بيمه‌ بدنه‌ در بيمه‌نامه‌هاي‌ صادره‌ تا حدودي‌ با يكديگر متفاوت‌ است‌ ولي‌ جنبه‌عمومي‌ وهمگاني‌ كه‌ در تمامي‌ بيمه‌نامه‌ها يافت‌ مي‌شود به‌ شرح‌ زير است‌:
-
چنانچه‌هواپيمابراي‌مصارف‌ غيرقانوني‌ وبارضايت‌ بيمه‌گذار به‌كار گرفته‌شود.
-
هنگامي‌ كه‌ هواپيما در خارج‌ از محدوده‌ جغرافيايي‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ فعاليت‌ كند.
-
استفاده‌ از هواپيما براي‌ مصارفي‌ بغير از آنچه‌ در بيمه‌نامه‌ قيد شده‌ است‌.
-
هدايت‌ هواپيما توسط شخص‌ ديگري‌ به‌ غير از خلبان‌ آن‌، مگر در مواردي‌ كه‌ عمل‌ جابجايي‌(Taxiing) انجام‌ مي‌شود.
-
زماني‌ كه‌ شرايط قابليت‌ پرواز هواپيما و يا اعتبار گواهينامه‌ خلباني‌ خلبان‌ نقض‌ شده‌ ولي‌ پروازانجام‌ شده‌ است‌.
-
در شرايطي‌ كه‌ با موافقت‌ بيمه‌گذار، هواپيماي‌ در حال‌ پرواز بعضي‌ از قوانين‌ و مقررات‌ هواپيمايي‌كشوري‌(۴) را نقض‌ كرده‌ باشد.
-
هرگونه‌ خسارات‌ ناشي‌ از كهنگي‌ و فساد لاستيكهاي‌ هواپيما، مگر اينكه‌ شرط مغايري‌ براي‌پوشش‌ آنها وجود داشته‌ باشد.
-
خسارات‌ ناشي‌ از تغيير و تبديل‌ هواپيما(۵)، جنگ‌، اعتصاب‌، شورش‌ و بلوا.
-
خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ استفاده‌.

۲ - پوششهاي‌ بيمه‌ مسئوليت‌ هواپيما
بيمه‌مسئوليت‌، سه‌نوع‌پوشش‌ را ارائه‌مي‌دهد كه‌حدودمسئوليت‌هريك‌ازآنهابايكديگر متفاوت‌ است‌.
الف- جرح‌ بدني‌، به‌ استثناي‌ مسئوليت‌ در قبال‌ سرنشينان‌ هواپيما
اين‌ نوع‌بيمه‌، بيمه‌گذار را در قبال‌ اقدامات‌ و دعاوي‌ قانوني‌ اشخاص‌ ثالث‌ براي‌ مواردي‌ چون‌جرح‌بدني‌، بيماري‌، امراض‌ و مرگ‌ ناشي‌ از حادثه‌ در قبال‌ مالكيت‌، تعمير و نگهداري‌ و كاربرد هواپيما باتوجه‌ به‌ شرايط مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ پوشش‌ مي‌دهد.
دراين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ غرامت‌ هر شخص‌ در قبال‌ فوت‌ و يا صدمات‌ بدني‌ مشخص‌ است‌ وحداكثر تعهد بيمه‌گر براي‌ خسارات‌ ناشي‌ از هر حادثه‌ نيز معين‌ است‌.
ب- جرح‌ بدني‌ سرنشينان‌ هواپيما
اين‌ نوع‌ پوشش‌، بيمه‌گذار را در قبال‌ دعاوي‌ و اقدامات‌ قانوني‌ سرنشينان‌ هواپيما در مواردي‌ چون‌جرح‌ بدني‌، بيماري‌، امراض‌ و مرگ‌ ناشي‌ از حادثه‌ هواپيما باتوجه‌ به‌ شرايط مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ تأمين‌مي‌دهد. در اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ غرامت‌ هر شخص‌ در قبال‌ فوت‌ و يا صدمات‌ بدني‌ مشخص‌ است‌ وحداكثر تعهد بيمه‌گر نيز براي‌ خسارات‌ ناشي‌ از هر حادثه‌ معين‌ شده‌ است‌.
ج- بيمه‌ مسئوليت‌ خسارات‌ مالي
اين‌ نوع‌ پوشش‌، بيمه‌گذار را در قبال‌ دعاوي‌ و غرامتهاي‌ مالي‌ ناشي‌ از فعاليتهاي‌ مربوط به‌ مالكيت‌،تعمير و نگهداري‌ و يا كاربرد هواپيما، تأمين‌ مي‌دهد. حدود مسئوليت‌ بيمه‌گر براي‌ هر حادثه‌ معين‌است‌.
د- موارد خارج‌ از تعهد بيمه‌گر(استثنائات‌)
استثنائات‌ بيمه‌نامه‌ مسئوليت‌ هواپيما در مورد بيمه‌گران‌ مختلف‌، متفاوت‌ است‌، اما به‌ طور كلي‌استثنائات‌ به‌ شرح‌ زير است‌ :
-
خسارات‌ بدني‌ وارد به‌ خود بيمه‌گذار.
-
خسارات‌بدني‌ واردبه‌ كاركنان‌بيمه‌گذار درطول‌ مدت‌خدمت‌ و اعتباربيمه‌نامه‌.
-
خسارات‌ مالي‌ وارده‌ به‌ اشياء و اموال‌ بيمه‌گذار، زماني‌ كه‌ متعلق‌ به‌ وي‌ يا در تصرف‌ و كنترل‌ اوباشد.
-
مسئوليت‌هاي‌ بيمه‌گذار براي‌ جرح‌ بدني‌ و يا خسارات‌ مالي‌ ناشي‌ از توليد، ساخت‌ و يا فروش‌هواپيما و قطعات‌ و لوازم‌ يدكي‌ آن‌ و يا ناشي‌ از هرگونه‌ عمليات‌ خدماتي‌ (سرويس‌)
-
مسئوليت‌ بيمه‌گذار در زماني‌ كه‌ هواپيما با اجازه‌ وي‌، بدون‌ توجه‌ به‌ گواهي‌ قابليت‌ پرواز و يا ناديده‌گرفتن‌ بعضي‌ از قوانين‌ هواپيمايي‌ كشوري‌، اقدام‌ به‌ پرواز نمايد. بصورت خلاصه بیمه هواپیما شامل موارد زیر است:

 • بیمه بدنه و قطعات یدکی
 • بیمه مسئولیت
 • بیمه فرانشیز
 • بیمه جنگ
 • بیمه جنگ بدنه و مسئولیت

بیمه کشتی

مقدمه

در عصر انقلاب صنعتي و به موازات توسعه و پيشرفت صنايع توليدي ، اهميت و ضرورت بخش حمل و نقل به عنوان زير ساخت توسعه صنايع بيش از پيش آشكار گرديده و با توجه به موقعيت جغرافيايي (مكان) ظهور انقلاب صنعتي، بخش حمل و نقل دريايي به عنوان زير ساخت توسعه ساير صنايع مورد توجه بيشترقرارگرفته است كه در نهايت با اختراع ماشين بخار رنسانس ديگري بر انقلاب صنعتي ظاهرشده است . بنابراين در همان ابتداي فعاليت صنعت بيمه در اروپا كه در مدت كوتاهي پس از آن منجر به ظهور اتحاديه و موسسه اي به نام انستيتو بيمه گران لندن شده است سبب شده است تا با تاسيس انستيتو بيمه گران لندن ، تدوين بيمه نامه هاي دريايي كه در آغاز مربوط به محموله هاي (كالاها) دريايي بوده است شروع و در تكميل اين فرايند به دليل خطرات و خسارت هايي كه به خود وسايل مورد حمل (كشتي ها ) در ميسر حمل و نقل كالا ها واقع مي شد انستيتو بيمه گران لندن را در دهه هاي پاياني قرن نوزدهم برآن داشت تا كشتي ها (بدنه و ماشين آلات ) را تحت پوشش بيمه ايي قرار داده ، اگر چه خطرات مورد تعهد دراين دوره محدود به چند خطر اصلي و يا ناشي از غرق كامل مورد بيمه بوده است اما همين مقدار كه توانسته است مالكين شناورها را در هنگام بروز حوادث دريايي از خطر ورشكستگي نجات دهد و موجب امنيت و آرامش دريانوردان گردد گام مهمي براي صنايع دريايي به حساب مي آمد. كم كم به موازات رشد و توسعه صنعت حمل و نقل دريايي ، به خطرات مورد تعهد شناورها كه در آغاز منحصر به پوشش بيمه بدنه كشتي ها بوده ، ماشين آلات اصلي و فرعي توسعه يافته و به تعهدات و خطرات دريايي مندرج در كلوزهاي بيمه شناورها مجموعه شرايط( كلوز) جزئي تري اضافه شده است. تاجائيكه خسارت هاي ناشي از خطاي خدمه كشتي ، تعميركنندگان آن ، مسئوليت هاي ناشي از تصادم به شناورهاي مقابل ،پوشش خطرات ناشي از جنگ، برخورد با تاسيسات بندري و اسكله و مسئوليت سازندگان شناورها كه خطرات مربوطه در دسته بندي هاي مختلف وتحت عناوين كلوزهاي شماره 280، 284، 289، 300 ، 346 و...نامگذاري شده نيز اضافه شده است كه البته تا كنون نيز با اصلاحات اندك بر برخي مفاد و شرايط حاكم بر كلوزهاي بيمه شناورها كماكان به قوت خود باقي است. ( آخرين اصلاحات مربوط به سال 2003مي باشد) .
لذا همانگونه كه ملاحظه مي گردد كلوزهاي تدوين شده انستيتو بيمه گران لندن كه به سرعت به عنوان كلوزهاي استاندارد در جهان معرفي شده است مورد استقبال كاربران شناورها، مالكان و اجاره كنندگان كشتي و ذينعفان آن قرار گرفته و صنعت بيمه نيز در دنيا با توجه به خطرات مورد درخواست مالكان كشتي ها اقدام به ارائه پوششهاي مورد نياز (صرفاً بدنه و ماشين آلات كشتي ها) مالكان نموده و تا كنون نيز ادامه داشته است .
اين رشته مشتمل بر 3 زيررشته مي‌باشد كه عبارتند از:

· بيمه مسئوليت سازندگان شناورها(Biulders Risk)

· اين نوع پوشش بر اساس كلوزهاي استاندارد طراحي شده مسئوليت سازندگان شناورها‌ را تحت پوشش قرار مي‌دهد و كاربرد آن براي حوضچه‌هاي تعميراتي ويا كارخانجات ساخت شناورها مي‌باشد.

 • بيمه بدنه و ماشين آلات كشتي (H&M)
 • بيمه بدنه و ماشين‌آلات شناورها بر اساس كلوزهاي طراحي شده توسط انستيتو بيمه‌گران لندن ارائه مي‌گردد. كلوزهاي مذكور كاملاً استاندارد بوده و در تمامي موسسات بيمه‌اي معتبر دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
 • بيمه مسئوليت در برابر اشخاص ثالث شناورها
 • علاوه بر خطراتي كه بدنه و ماشين‌آلات را تهديد مي‌كند صاحبان شناورها به واسطه نوع فعاليت خويش مسئول حفظ سلامت كاركنان و وسايل آنها و محمولات مورد حمل نيز مي‌باشند. به منظور جلوگيري از ضرر مالكان و براي ايجاد اطمينان در سفرهاي دريايي كلوپ‌هايي تاسيس شده‌اند كه به كلوپ‌هاي (پي اند آي) معروف مي‌باشند كه در سطح جهان داراي فعاليت بسيار گسترده‌اي بوده و خساراتي را كه ناشي از مسئوليت مالكان مي‌باشد را پوشش مي‌دهند.
 • شايان ذكر است بيمه هاي معمول بدنه شناورها پوشش دهنده مسئوليت ناشي از تصادم دو كشتي با هم مي باشند لكن ساير پوشش هاي مسئوليت مي بايد از كلوپهاي P&Iتهيه گردد.

· کشتی ها وسایلی هستند که با استفاده از وسایل ناوبری و دریانوردی قابلیت تردد در آب راه ها را داشته باشند کاربرد های اصلی کشتی ها، حمل بار (به صورت فله یا کانتینربر)، جابجایی مسافر، صیادی و نفت کش ها می باشند. در بیمه شناورها از شرایط منتشر شده در چند کلوز استاندارد بین المللی که توسط انستیتو بیمه‌گران لندن ارائه می گردند و در تمامی مؤسسات بیمه ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند و پوشش دهنده خسارات بدنه و ماشین آلات (کلی و یا کلی - جزیی)، مسئولیت ناشی از تصادم، هزینه های زیان همگانی، هزینه های جلوگیری از توسعه خسارت و نجات استفاده می-گردد.معمولاً بیمه گر در زمان بیمه نمودن کشتی، نرخ خود را بر اساس سال ساخت، نوع کشتی، درجه و نوع طبقه بندی آن، ظرفیت و تناژ کشتی و قوه محرکه ، پرچمی که کشتی تحت آن به ثبت رسیده است و سایر عوامل مورد نظر بیمه گر، محاسبه می نماید.

رشته بيمه‌نامه كشتي و شناور

حمل و نقل دريايي نسبت به ساير شيوه‌هاي حمل و نقل از قدمت بسيار بيشتري برخوردار بوده و به لحاظ حجم و مقدار كالاي جابجا شده نيز داراي بيشترين سهم مي‌باشد؛ به گونه‌اي كه حسب آخرين آمار موجود حدود 90 درصد كالاها در تجارت بين‌المللي از طريق دريا حمل مي‌گردد كه اين خود بيانگر اهميت بسزايي است كه بيمه‌هاي در ميان ساير رشته‌هاي بيمه‌اي دارد.

اين رشته مشتمل بر 3زيررشته مي‌باشد كه عبارتند از:

بيمه نامه سازندگان شناورها

اين نوع بيمه مسئوليت سازندگان كشتي‌ها را تحت پوشش قرار مي‌دهد و كاربرد آن براي حوضچه‌هاي تعميراتي ويا كارخانجات ساخت شناورها مي‌باشد.

بیمه کشتی

بيمه نامه بدنه شناور

بيمه بدنه و ماشين‌آلات شناورها بر اساس كلوزهاي طراحي شده توسط انستيتو بيمه‌گران لندن ارائه مي‌گردد. كلوزهاي مذكور كاملاً استاندارد بوده و در تمامي موسسات بيمه‌اي معتبر دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
بيمه نامه مسئوليت شناورها

علاوه بر خطراتي كه بدنه و ماشين‌آلات را تهديد مي‌كند صاحبان شناورها به واسطه نوع فعاليت خويش مسئول حفظ سلامت كاركنان و وسايل آنها و محمولات مورد حمل نيز مي‌باشند. به منظور جلوگيري از ضرر مالكان و براي ايجاد اطمينان در سفرهاي دريايي كلوپ‌هايي تاسيس شده‌اند كه به كلوپ‌هاي (پي اند آي) معروف مي‌باشند كه در سطح جهان داراي فعاليت بسيار گسترده‌اي بوده و خساراتي را كه ناشي از مسئوليت مالكان مي‌باشد را پوشش مي‌دهند.

بیمه کشتی

انواع بیمه نامه های قابل ارائه به مالکان کشتی : الف) بیمه نامه بدنه و ماشین آلات شناور ب) پوشش مسئولیت شناورها

الف : بیمه بدنه و ماشین آلات شناورها براساس کلوزهای طراحی شده توسط انیسیتو بیمه گران لندن ارائه می گردد.

این کلوزها کاملا" استاندارد و دارای تنوع گسترده بوده و هر کلوز مبین پوشش خاصی می باشد.

مهمترین کلوزهای قابل ارائه در بیمه های شناورها:

·کلوز 280 (زمانی ) تمام خطر:

اهم خطرات تحت پوشش این کلوز عبارتند از : 1- خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان 2- آتش سوزی و انفجار 3- تفدیه یا Jettison (به دریا انداختن محصولات جهت نجات کشتی و مابقی کالاها) 4- خسارت وارده به کشتی در اثربرخورد با اسکله و تاسیسات بندری یا سکوها 5- خسارت ناشی از تخلیه ، بارگیری و یا سوخت گیری 6- خسارت ناشی از ترکیدن دیگ و یا شکست شفت 7- خسارت ناشی از خطای کاپیتان و یا خدمه و یا راهنما 8- سه چهارم خسارت ناشی از مسئولیت تصادم ( در صورت برخورد کشتی با کشتی دیگر چنانچه کشتی مورد بیمه مقصر حادثه باشد، علاوه بر خسارت وارده به کشتی مورد بیمه ، سه چهارم خسارت کشتی مقابل نیز قابل جبران می باشد) 9- زیان همگانی 10- هزینه های نجات

· کلوز 284 (زمانی ) خسارت کلی + سه چهارم مسئولیت تصادم و زیان همگانی و هزینه های نجات :

این کلوز خسارت کلی شناورها را مورد پوشش قرار می دهد بدین معنی که چنانچه کشتی به علت یکی از خطرات تحت پوشش غرق گردد و یا از بین برود خسارت قابل پرداخت می باشد ولی خسارت جزئی تحت پوشش این کلوز نمی باشد.

· کلوز289 (زمانی ) خسارت کلی + هزینه های نجات :

این کلوز نیز خسارت کلی و یا ازبین رفتن کامل کشتی را تحت پوشش قرار می دهد .

· کلوز 346 (زمانی ) تمام خطر :

این کلوز یکی از کاملترین کلوزهای موجود بوده که تمامی خسارت مشمول عنوان جزئی و کلی را تحت پوشش می دهد ویژه شناورهای صیادی است.

· کلوز 281 (خطر جنگ) :

این کلوز در خصوص خطرات ناشی از جنگ می باشد که بصورت خطرات اضافی قابل ارائه می باشد.

ب- پوشش مسئولیت شناورها

علاوه بر خطراتی که بدنه و ماشین آلات شناورها را تهدید می کند صاحبان شناورها به واسطه نوع فعالیت خویش مسئول حفظ سلامت کارکنان و وسایل آنها و محمولات مورد حمل نیز می باشند . همچنانکه در موارد وقوع تصادم (collision) مسئول هر گونه آسیب احتمالی به سایر شناورها و یا اسکله و سکوهای مستقر در دریا و یا آلودگی آبها (pollution) می باشند. حال با توجه به اینکه کلوزهای مورد استفاده در بدنه شناورها، مسئولیت مالکان را اصلا" پوشش نمی دهد و آنهایی هم که پوشش می دهند بصورت کاملا" محدود بوده و فقط مسئولیت شناورها در هنگام وقوع تصادم و برخورد با کشتی دیگر را پوشش می دهند، لذا به منظور جلوگیری از ضرر مالکان و برای ایجاد اطمینان در سفرهای دریایی کلوپ هایی تاسیس شده اند که به کلوپ های (P&I) معروف می باشند که در سطح جهان دارای فعالیت بسیار گسترده ای بوده و خساراتی را که ناشی از مسئولیت مالکان می باشد را پوشش می دهند .

اهمیت بازدید اولیه و آشنایی با روش بازرسی شناورها در بیمه نامه کشتی

دور بیمه نامه قبل از بازدید اولیه (بازرسی اولیه) نظر به اهمیت شرایط رقابتی حاکم بر بازار بیمه، در صورت ضرورت می توان از طریق بازرسی یا بررسی اولیه (initial Inspection) گواهینامه های ایمنی کشتی که نوع موسسه رده بندی نیز در آن قابل توجه است، از وضعیت ایمنی شناورها آگاه شد و اقدام به صدور بیمه نامه و سپس در کمترین زمان ممکن بازدید میدانی کرد. باید توجه داشت در صورت وجود هرگونه نقص در وضعیت ایمنی شناورها، بازرس موسسه رده بندی یا گواهینامه مربوطه را تایید و صادر نمی کند یا این که در ظهر گواهینامه ها ایرادهای آن ها را درج می کند. در مراحل کارشناسی، داشتن گواهینامه های رده بندی الزامی ولی کافی نیست. 2- بازرسی جزء به جزء عبارت است از بازرسی دقیق کشتی با درنظر گرفتن تمامی گواهینامه های مربوطه جهت آگاهی از وضعیت ایمنی شناور اعم از وضعیت سازه، تجهیزات، حداقل کارکنان و امکانات رفاهی آنان. 3- بازرسی گسترده به علت بالا بودن احتمال خطر در کشتی های فله بر، تانکرها و کشتی های مسافربری با حداکثر سن مشخص، این نوع کشتی ها باید مورد بازرسی گسترده تر قرار گیرند. از جمله از نظر ضخامت سنجی دیواره های ساختمان و انبارها. بر اساس داوری حرفه ای، چنانچه شبهه ای در استاندارد وضعیت شناور وجود داشته باشد، می توان از سازمان بنادر و دریانوردی (اداره کل بنادر و دریانوردی بندر ثبت شناور) وضعیت ایمنی شناور را که توسط افسر کنترل بازرسی شده است، استعلام کرد. کشتی های زیر شامل بازرسی یادشده نیستند: 1- کشتی های نظامی 2- کشتی هایی که اهداف نظامی را دنبال می کنند

مراحل کارشناسی و بازدید اولیه

بازدید از وضعیت کشتی می تواند با درنظر گرفتن موارد زیر آغاز شود: 1- مشاهده وضعیت کلی شناور، تجهیزات و نحوه کار و فعالیت کارکنان 2- بازدید از گواهینامه ها و مدارک شناور 3- بازدید از محل هایی که بیشترین ایرادها در آن ها دیده می شود دیدن مواردی همچون موارد زیر در آغاز ورود به شناور می تواند در ذهنیت و تصمیم گیری کارشناس بیمه در خصوص وضعیت کلی شناور تاثیرگذار باشد: - آیا پله های ورودی به شناور روغنی و کثیف است؟ - آیا نظارت لازم بر ورود و خروج شناور انجام می شود؟ - آیا عرشه شناور به هم ریخته و بی نظم است؟ - آیا کارکنان آشنایی کامل با وظایف محوله و آمادگی به موقع جهت اطفاء حریق و نجات دارند؟

بازدید از مدارک و گواهینامه ها در پل فرماندهی

پس از بررسی کلی وضعیت شناور، ادامه کارشناسی با کنترل گواهینامه های قانونی کشتی و سایر مستندات کشتی و کارکنان آن آغاز می شود. قدر مسلم از آنجایی که کارشناس بیمه امکان بازرسی های قانونی IMO و کنوانسیونی را ندارد، توجه به بازرسی های قانونی و رده بندی توسط موسسات رده بندی اهمیت پیدا می کند؛ زیرا که اطمینان از وجود مدارک مطابق با مجموعه قوانین ملی و بین المللی و اعتبار آن ها می تواند در کاهش ریسک و نگرانی کارشناس بیمه نقش داشته باشد. نکته ای که می توان مورد اهمیت قرار داد، نام موسسه رده بندی است که کشتی را رده بندی و تعیین کلاس کرده است. موسسات رده بندی که عضو سازمان بین المللی IACS (1) هستند، در زمان بررسی وضعیت ایمنی شناور، دقت نظر و حساسیت بیشتری به کار می برند و گزارش آن ها علاوه بر کمک به دیدگاه کارشناس بیمه، می توان در کاهش نرخ تاثیرگذار باشد. قبل از آوردن فهرست اسامی موسسات عضو سازمان IACS باید این توضیح را افزود که موسسات رده بندی به نیابت از مرجع دریایی کشور صاحب پرچم و به درخواست مالک شناور، الزاما هر سال یک بار وضعیت بدنه و ماشین آلات شناور را مورد بازرسی ایمنی قرار می دهند. موسسات رده بندی عضو سازمان بین المللی IACS - Lloyd Register (LR) انگلستان Bureau Veritas (BV) –فرانسه Germanischer Lloyd (GL) – آلمان - Det Norske Veritas (DNV) نروژ -Register Italian Naval (RINA) ایتالیا American Bureau of Shipping (BV) – آمریکا Nippon Kaiji Kyokai (NK) – ژاپن Russian Maritime Register of Shipping (RS) – روسیه China Classification Society (CCS) – چین Korean Register (KR) – کره Indian Register of Shipping (IRS) – هند لازم است بیمه گذار یا نماینده وی را نسبت به وجود گواهینامه ها در پل فرماندهی جهت کارشناسی توسط کارشناس بیمه آگاه کرد. عمده ترین گواهینامه ها و مدارکی که باید مورد بررسی قرار داد عبارت اند از: - گواهینامه ثبت شناور - گواهینامه رده بندی بدنه شناور - گواهینامه رده بندی ماشین آلات - گواهینامه تجهیزات ایمنی - دفاتر ثبت وقایع روزانه - گواهینامه تست قدرت کشتی یدک کش این گواهینامه صرفا برای یدک کش صادر می گردد.

پل فرماندهی

بازرسی و کارشناسی در پل فرماندهی عموما به شرح زیر است: 1- تجهیزات عملیاتی و ناوبری تجهیزاتی همچون رادار، عمق یاب، قطب نما، مکان یاب ماهواره ای، تجهیزات رادیویی و مخابراتی مانند AIS, GMDSS و تجهیزات اضطراری IPIRB و منعکس کننده امواج رادار Radar Transponder از مهم ترین تجهیزات ناوبری شناور محسوب می شوند. (البته شناورهای سنتی تمامی تجهیزات را در اختیار ندارند مانند AIS, GMDSS, IPIRB) هرگونه نقصان در کارایی صحیح این تجهیزات ایمنی دریانوردی و جان افراد را با خطراتی جدی روبه رو خواهد کرد. بنابراین، کارشناس باید از عملکرد صحیح دستگاه ها اطمینان و تاریخ سرویس های دوره ای را مورد توجه قرار دهد. 2- نقشه ها، اطلاعات و نشریات دریایی که نصب آن ها در معرض دید الزامی است. نقشه های دریایی و جداول محاسبه جزر و مد می بایست به روز و آخرین اصطلاحات آن بر اساس Notice to Marin انجم شده باشد. 3- توانایی افسر مخابرات یا هر فرد مسئول در مکالمه به زبان انگلیسی. 4- حصول اطمینان از آشنایی کارکنان شناور با تمامی تجهیزات مخابراتی و ایمنی.

بدنه کشتی و استراحتگاه کارکنان

کارشناس بیمه عرشه، دیواره و محل زندگی کارکنان را برای بررسی وضعیت و شرایط زیر مورد بازرسی دقیق قرار می دهد: 1- وجود زنگ زدگی، خوردگی و پارگی شدید در بدنه شناور و سطح عرشه 2- اطمینان از نفوذناپذیری آب از درب انبارها و یا هر ورودی که ضد آب بودن آن الزامی باشد. علاوه بر این که نباید لاستیک ها و درزگیری های درب ها رنگ آمیزی شده باشد، زیرا وجود مواد شیمیایی باعث خوردگی لاستیک ها می شود. 3- مناسب و سالم بودن امکانات رفاهی و جانمایی صحیح امکانات مورد استفاده تجهیزات ایمنی به طور کلی، آنچه کارشناس بیمه در این قسمت به بررسی آن ها می پردازد اولا موجود بودن تجهیزات الزامی و وضعیت هریک از آن ها بر روی شناور و در گام بعدی سطح دانش کارکنان و خدمه شناور در خصوص نگهداری و نحوه عملکرد تجهیزات مربوط به ایمنی و وظایف هریک از آنان در قبال مسئولیت های محوله است. دقت و کارشناسی در این قسمت شامل بررسی دو بخش تجهیزات کنترل و اطفای حریق و تجهیزات بقا در دریا است. 1- تجهیزات کنترل و اطفای حریق 1-1- پمپ اصلی و اضطراری آتش نشانی این پمپ ها باید در وضعیت مناسب و آماده به کار قرار داشته، دارای قدرت مکش و فشار پرتاب مناسب مطابق با الزامات کنوانسیون های دریایی باشد. لازم به ذکر است تمامی نشانگرها و درجه بندی های آن می باید سالم باشند و دستورالعمل کار با آن در معرض دید و در مکانی مناسب قرار داشته باشد.

بیمه بدنه کشتی

1- معرفي:

بعد از بيمه حمل و نقل دريايي كالا كه قبلاً معرفي گرديد، بيمه بدنه كشتي يكي ديگر از انواع بيمه‌هاي دريايي مي‌باشد. در بيمه بدنه كشتي علاوه‌بر بدنه، تأسيسات و ماشين‌آلات كشتي مي‌توان مسئوليت‌هاي قانوني بيمه‌گذار در مواقع تصادم مورد بيمه با كشتي مقابل و كرايه حملي را كه در صورت عدم وقوع خطر بيمه‌شده عايد مي‌گرديد بيمه نمود.

2- انواع بيمه‌هاي بدنه كشتي:

بيمه بدنه كشتي به دو صورت بيمه براي زمان معين (Time Insurance) و بيمه براي سفر معين (Voyage Insurance) مي‌باشد. در بيمه كشتي براي زمان معين، كشتي براي مدت معين معمولاً يك سال بيمه مي‌شود. در بيمه براي سفر معين، كشتي در طول سفر مشخص‌شده در بيمه‌نامه بيمه مي‌گردد، براي هريك ازدو نوع بيمه مذكور شرايط مختلفي وجود دارد كه ذيلاً به مهمترين آنها اشاره مي‌گردد.

- شرايط بيمه زماني كشتي: (Institute Time Clauses – Hulls)

شرايط مذكور داراي پوشش كاملي براي كشتي مي‌باشد به همين دليل در عمل به آن شرايط تمام خطر اطلاق مي‌شود. مهمترين خطرات بيمه‌شده در شرايط مذكور عبارتند از: خطرات دريا، آتش‌سوزي، انفجار، دزدي، به دريا انداختن، دزدي دريايي، حوادث و خسارات تأسيسات هسته‌اي، برخورد هواپيما، برخورد با وسايل نقليه زميني و اسكله‌ها، زلزله، آتش‌فشان، صاعقه، حوادث زمان بارگيري، تخليه يا انتقال كالا و سوخت، تركيدن ديگ بخار، شكست شافت، عيوب مخفي، خطاي ناخدا، خدمه و راهنمايان كشتي، خطاي تعميركاران، خطاي اجاره‌كننده كشتي، باراتري و سه‌چهارم مسئوليت تصادم

- شرايط بيمه زماني كشتي (براي خطرات از بين رفتن كامل، زيان همگاني، سه‌چهارم مسئوليت تصادم، پاداش نجات، هزينه نجات و هزينه تعقيب مسئول ورود خسارت.):

Institute Time clauses (Hulls) – Total Loss. General average 3/4 collision liability including salvage, salvage charges and sue and labour.

- شرايط بيمه زماني كشتي:

براي خطرات از بين رفتن كامل، پاداش نجات، هزينه نجات و هزينه تعقيب مسئول ورود خسارت

Institute Time clauses (Hulls) – Total Loss only including salvage, salvage charges and sue and labour.

- شرايط بيمه سفر كشتي: (Institute voyage Clauses – Hulls)

خطرات تحت پوشش اين شرايط مشابه شرايط بيمه زماني كشتي است.

- شرايط بيمه سفر كشتي (براي خطرات از بين رفت كامل، زيان همگاني، سه‌چهام مسئوليت تصادم، پاداش نجات، هزينه نجات و هزينه تعقيب مسئول ورود خسارتنام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار