کد خبر: ۶۲۰۵۰
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۴
یکی از مهمترین کارکردهای تامین اجتماعی است و بر همین اساس پس از وقوع حادثه و یا ابتلای به بیماری با ارایه خدمات توان بخشی تلاش خواهد شد سلامت یا قابلیت های سودمند به بیمه شده بازگردانده شود.
 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی گفت: بخشنامه بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی از طرف حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی صادر و با امضای مدیر عامل به استانها جهت اجرا ابلاغ شده است.

 
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهندس سید محمد علی جنانی افزود: مستمری ازکارافتادگی از جمله تعهدات مقرر در قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگان اصلی است که به دلیل اهمیت آن مواد متعددی از قانون به آن اشاره نموده است.

وی گفت: هم چنین تنوع اقدامات حوزه ازکارافتادگی، ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورات اداری مرتبط را به منظور تسهیل در ارایه خدمات، روان سازی امور، افزایش رضایت مندی و  حفظ حقوق قانونی متقابل سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان، الزامی کرده است.

مهندس جنانی اظهار داشت: ازکارافتادگی که از تعهدات پیش بینی شده در قوانین بیمه های اجتماعی از جمله در قانون تامین اجتماعی  (ماده ٣) است، در زمره تعهدات بلندمدت این سازمان محسوب می شود و از آنجا که بیماریها و حوادث به عنوان عوامل مهم در بروز ازکارافتادگی محسوب می شوند، با لحاظ میزان آسیبهای جسمی و روحی وارد شده به فرد به انواع کلی، جزیی و غرامت مقطوع نقص عضو تقسیم می شود که در هر مورد ضوابط و قواعد خاصی وجود دارد.
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی گفت: موارد مرتبط با حوزه کارافتادگی متنوع و شامل مواد ٢و ٣‏، ٧٠ الی ٧٥ و همچنین ٩١‏ و ٩٣ قانون تامین اجتماعی است.
 
وی افزود: حمایت مستمر از بیمه شدگانی که در معرض خطرات و آسیب های جسمی ومالی قرار می گیرند، یکی از مهمترین کارکردهای تامین اجتماعی است و بر همین اساس پس از وقوع حادثه و یا ابتلای به بیماری با ارایه خدمات توان بخشی تلاش خواهد شد سلامت یا قابلیت های سودمند به بیمه شده بازگردانده شود. علی رغم تلاش های صورت پذیرفته شده چنانچه بر اثر حادثه یا بیماری، قدرت بیمه شده برای ادامه کارکاهش یابد و نتواند درآمد قبلی خود را کسب کند، سازمان تامین اجتماعی وی را تحت پوشش حمایت های ازکارافتادگی قرار می دهد.

مهندس جنانی با بیان اینکه این بخشنامه شامل ١١ فصل و ٩٨ مورد است و به موضوعات مختلف در حوزه کارافتادگی می پردازد؛ گفت: موارد طرح شده شامل مقدمه، کلیات، تعاریف و مواد قانونی، مدارک و مستندات لازم جهت صدور حکم، ویژگیهای آرای قابل استناد، شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی، تاریخ برقراری و پرداخت مستمری ازکارافتادگی، بهره مندی مشمولین دریافت حمایت ازکارافتادگی از خدمات درمان، فرآیند انجام کار و صدور احکام مستمری ازکارافتادگی، تغییرات ازکارافتادگی، آرای هیات عمومی دیوان و سایر موارد مرتبط با حوزه کارافتادگی و فهرست قوانین، نظریه های شورای حقوقی سازمان، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورات اداری است.

گفتنی است، این بخشنامه با بازبینی، تجمیع، تلخیص ٣٧ مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورات اداری، قوانین، نظریه های شورای حقوقی صورت گرفته است و از تاریخ صدور جایگزین تمامی بخشنامه ها و دستورات اداری صادره در این زمینه خواهد شد.

نام:
ایمیل:
* نظر: