کد خبر: ۷۰۰
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۸

صنعت بیمه - بیما- همانطوری که همگان شاهدیم در زندگی روزمره افراد، احتمال وقوع خطراتی وجود دارد که گاها رخ می دهد و باعث زیان های مالی و جانی آنان می شود . خطرات و حوادث را همیشه نمی توان پیش بینی کرد و همیشه نیز نمی توان با آن مقابله و یا به تنهایی از عهده خسارات آن برآمد.


  شدت و گسترش این زیانها و صدمات گاهی آنقدر وسیع است که همه هستی اشخاص را نابود می کند. از طرفی حوادث طبیعی مثل زلزله، سیل ، طوفان و آتش سوزی تبعی آنها و... هر از چند گاهی بدون پیش بینی قبلی، زندگی ما را عملاً تهدید می کند.


   حوادثی مثل سو نامی ژاپن، زلزله ترکیه یا طوفان و سیل اروپا و آتش سوزی ها ( و موارد مشابه در جای جای کشورمان همانند زلزله متعدد تاسف بار آذربایجان شرقی ) و هزاران حوادث و سوانح  طبیعی که در مجموع همه روزه  یا شاهد آن هستیم  و یا خبر آن را می شنویم که همنوعان گریبان گیر آن شده اند.


در نظر بگیرید:
حادثه ای عظیم مثل زلزله یا طوفان و سیل اتفاق می افتد، سازمانهای امداد رسانی اقدامات نجات و کمکهای اولیه را انجام میدهند، با توجه به توان انجام عملیات ، مصدومان نجات می یابند و آتش خاموش می شود و سیل و زلزله یا طوفان آرام می گیرد ، سپس تا چشم می بیند خسارتهای مالی و جانی است که بر جای مانده است.


انتظارات متوجه دولت میشود و چشمها و گوشها متمرکز اقدامات دولت .
تصور نمائید:
-    مهار کردن گسترش خسارت
-    نجات افراد حادثه دیده از محل وقوع حادثه
-    درمان صدمات جانی افراد بصورت اورژانسی
-    تامین تغذیه حادثه دیدگان
-    اسکان موقت حادثه دیدگان
-    تامین مایحتاج اولیه
-    تامین بهداشت 
-    جمع آوری و رفع ضایعات و خرابی های بجا مانده
-    ساخت و ساز بناهای جدید جهت اسکان دائمی حادثه دیدگان
-    تامین کلیه لوازم زندگی
-    چگونگی تملک دائمی املاک


حداقل موارد برشمرده فوق چقدر هزینه بدنبال دارد؟


   با اندکی تامل و مراجعه به سوابق، واضح است که بودجه های پیش بینی شده دولتی در کشور ما برای حوادث غیر مترقبه محدود بوده و به تنهایی قادر به تحمل و جبران چنین خساراتی نخواهد بود.
دولت با توجه به بودجه پیش بینی شده، اقدام به تامین حادثه دیدگان و زیان دیدگان می کند ولی هیچ وقت اقدامات و کمکهای دولتی به آن اندازه نبوده که تامین و آرامش خاطر اولیه را در کمترین  فرصت برای زیان دیدگان فراهم آورد.


در کنار کمکهای دولتی طبیعی است که در چنین پیش آمدهایی ، دول دیگر کشورها و افراد جامعه به منظور یاری رساندن و امداد به حادثه دیدگان وارد عرصه می شوند . این واکنش جهانی و افراد جامعه ، که وظیفه انسانی و پسندیده ای است بیشتر تا مرحله اسکان اولیه حادثه دیده گان را تا حدی پوشش می دهد و مرحله مهم ادامه زندگی برای بازماندگان ، باز سازی اماکن و تجهیز لوازم کار و زندگی فرا میرسد و آن مساعدتهای بعمل آمده نیز اورژانسی و ناکافی بودن خود را نشان می دهند .


  امروز روش دیگری که بر اساس آن تدابیر لازم برای حمایت از افراد نیازمند و حادثه دیده اندیشیده شده است. در این روش اعضای جامعه از آنجائیکه  ممکن است همواره در معرض خطرات و یا آسیب های مختلف حوادث طبیعی یا انسان ساز  قرار گیرند ، با پرداخت مبالغی اندک به شرکت های بیمه ( حق بیمه ) پوشش های  حمایتی لازم و کافی را برای شرایط  بحرانی فراهم می سازند ، براین اساس افراد نیازمند  و حادثه دیده احساس  می کنند رفع نیاز و تامین موجود ، حاصل دوراندیشی خود آنها است و آن را مغایر با شخصیت اجتماعی و کرامت خود تلقی نمی کنند.


در جوامعی که مردم با فرهنگ بیمه آشنایی کافی دارند و صداقت موسسات بیمه را لمس کرده اند، همه نوع خطرات از این قبیل را تحت پوشش بیمه ای قرار می دهند و بنابراین هر عضو جامعه، امور روزانه خود را بدون ترس و هراس از خطرات گوناگون انجام می دهند و با آرامش خیال به توسعه فعالیت خود می پردازند.
   متاسفانه در کشور ما فرهنگ بیمه جایگاه خود را نیافته است و بعضی اوقات فقر فرهنگ بیمه ای افراد موجب خرید پوشش بیمه ای نا کافی و به تبع آن با عدم جبران خسارت کامل زیان دیدگان از سوی شرکتهای بیمه مواجه می شوند و بجای انتقاد از خویش از موسسات بیمه گله مند می شوند. از طرفی صنعت بیمه نیز در ایران نتوانسته است رضایت عمومی از خدمات بیمه و اعتماد عمومی به شرکتهای بیمه را کسب نماید.


   شرکت های بیمه به شکلی مجریان اداره امور صندوقهای تعاونی بیمه می باشند که حق بیمه های اندک مردم را جمع آوری و در زمان بروز حادثه  در وجه خسارت دیدگان تحت پوشش پرداخت و یا خسارات آنان را با جایگزینی  جبران می کنند.


  میتوان گفت شرکت های بیمه با پرداخت خسارت به شخص یا مجموعه ای موجب  کاهش تاثیرات منفی اقتصادی  و روحی خسارت به افراد  و در بهترین  شرایط ، آنان را در شرایط  اولیه اقتصادی  قبل از وقوع خسارت قرار می دهد و جریان  فعالیت های  روزمره و عادی را استمرار بخشیده و از توقف روند  امرار معاش و تولید در اقتصاد فردی و اجتماعی پیشگیری می نماید.


با توجه به اینکه :
  1- در حادثه سیل  سال 1378 منطقه شمال کشور ، خسارت در حدود  528  میلیارد ریال  و بودجه حوادث غیر مترقبه کشور( در تبصره 6 بودجه سال 1378 )  چیزی حدود  315 میلیارد ریال  بود و افرادی که پوشش بیمه ای داشتند جمعاً در حدود 8 میلیارد ریال از شرکتهای بیمه دریافت داشتند. بعبارتی اگر دولت تمامی بودجه حوادث غیر مترقبه را هزینه کند با پرداختی  از سوی صنعت بیمه باز هم مبلغ 205 میلیارد ریال کسری جبران خسارت داریم.


2- با عنایت به قدرت خرید مردم ، کمک های مردمی نیز چشم گیر نبوده و از طرف  دیگر نتیجه سوء کمکهای ترحم آمیز در جامعه، این منبع را نیز نمی توان تکیه گاهی مناسب دانست.
  پس چنین بنظر می آید که صنعت بیمه خود را بشناساند و جامعه نیز آن را باور و به آن یقین کند و بیمه حوادث طبیعی را گسترش دهیم.


 در کشور ما بنظر می رسد که بیمه حوادث طبیعی ابتدا با وضع مقرراتی بصورت اجباری اعمال شود. البته با  در نظر گرفتن  قدرت خرید افراد فقیر و کم درآمد جامعه ، که دولت می تواند از منبعی که می خواهد بعد از وقوع حوادث  متقبل خسارت شود به صورت کمک در اختیار افراد کم درآمد  جهت خرید  بیمه حوادث بگذارد.


 با این روش سهم بزرگ جبران خسارت  به شرکتهای بیمه واگذار خواهد شد و در حقیقت با این عمل  هم افراد جامعه و هم اقتصاد جامعه و همچنین اقتدار مالی دولت در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه بیمه می شوند. این امر از طریق کانالهای وزارت مسکن و شهر سازی ، وزارت صنایع و معادن ، شهرداری ها و فرمانداری ها و سایر سازمانهای ذیصلاح قابل اجراست.


لذا شایسته است مسئولان ذیربط با بررسی واقع بینانه احتمال بروز حوادث و سوانح طبیعی و آثار و میزان خسارت وارده در مناطق متراکم و با توجه به آثار حیاتی آن در عوامل اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی کشور، به اتخاذ تدابیر لازم برای تامین مناسب و مطلوب پوشش های بیمه ای مورد نیاز پرداخته و اقدامات مقتضی برای فراهم آوردن آمادگی های لازم به عمل آورند. 

 

با اعلام همدردی با هموطنان مصیبت دیده در زلزله مخرب آذربایجان ( روستاهای توابع اهر، ورزغان و هریس  )

حکیم نظامی گنجوی   
چو عاجز بود یار، یاری کنیم        چو سختی بود دستگیری کنیم


*ناصر کریم زاد شریفی/  کارشناس ارشد بیمه

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار