مدیر امور شعب و نمایندگی‌های بیمه ایران:
توسعه برنامه های آموزشی شبکه فروش را دردستور کار
مدیر امور شعب و نمایندگی‌های داخل کشور بیمه ایران گفت: توسعه و ‌تقویت برنامه‌های آموزشی برای نمایندگی‌ها و شعب مهم ترین اولویت ماست و در این زمینه با برنامه‌ریزی دقیق بدنبال دستیابی به اهداف خود هستیم.

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه   به نقل از روابط عمومی بیمه ایران سید علیرضا میرآقایی در مراسم معارفه مدیرکل بیمه ایران استان اردبیل گفت: شبکه‌فروش و نمایندگان ازآنجا که ارتباط مستقیم با بیمه گذاران دارند عناصر اصلی در ایجاد اعتمادآفرینی صنعت بیمه به شمار می روند و بسیاراهمیت دارند برهمین اساس تقویت برنامه های آموزشی برای شبکه فروش دردستور کار قرارگرفت.

 وی ادامه داد: کار ما به عنوان متولیان حوزه بیمه‌گری ارائه محصول با کیفیت مناسب برای مشتریان و رفع نارسایی‌ها و برخی آسیب‌های جدی دراین حوزه است که باید دررفع آن گام‌های اساسی برداشته شود.

خبرگزاری فارس،میرآقایی اضافه کرد: بیمه ایران در یک سال اخیر در مسیر یک تحول بنیادین قدم برداشته و از جهات گوناگون سعی دارد در ارائه خدمات با کیفیت یک باب مهندسی را انجام دهد تقویت امور شعب و نمایندگی‌های فروش در اولویت برنامه ها قرار گرفت.

 این مقام مسوول عنوان کرد: ما به مولفه‌های بازاریابی به عنوان حلقه اصلی در تقویت و توسعه شبکه‌های فروش توجه ویژه داریم و معتقدیم باید درنظام جلب مشتری دیدگاه هایمان را تغییر داده و آن را مورد بازنگری قرار دهیم.

میرآقایی تصریح کرد: هدف اصلی ما از پیاده سازی این برنامه ها ارائه اطلاعات دقیق و کارشناسی شده به بیمه گذاران است تا آنان بدون هیچ شبهه و با رضایتمندی نسبت به تعامل با ما اقدام کنند.
 مدیر امور شعب و نمایندگی داخل کشور بیمه ایران گفت: اگرنماینده هنگام عرضه بیمه نامه به بیمه گذار اطلاعات دقیق را دراختیار قرارندهد به طور حتم هنگام بروز حوادث و پرداخت خسارت با مشکل روبه رو خواهیم شد از این رو نماینده ها باید در فروش بیمه‌نامه‌ها دقت کرده تا از بروز اختلاف احتمالی جلوگیری شود.