بیمه معلم در تهران بیشتر به چشم می آید
چند باجه بیمه معلم در نقاط پر تردد تهران تاسیس می شود

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از مدیر شعبه تهران بزرگ شرکت بیمه معلم از برنامه ریزی برای افزایش تعداد نمایندگان این شعبه خبر داد.

به گزارش  ایسنا، دنیای اقتصاد و به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، آزاد حسنی اعلام کرد که امسال فاز دوم جذب نمایندگی با قدرت بیشتری انجام خواهد شد.

وی با اشاره به این که هم اکنون حدود ۵۰ درصد پرتفوی شعبه تهران را کارگزاران تامین می کنند، از تاسیس چند باجه بیمه معلم در نقاط پر تردد تهران خبر داد.

حسنی با بیان این که رسیدن به این هدف مستلزم زیرساخت های ویژه است، گفت: در این راستا ما باید در ساختار نیروی انسانی و فضای فیزیکی شعبه تغییراتی ایجاد کنیم تا به یک شعبه ممتاز تبدیل شویم.