مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود
bolet

مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود

برای دریافت این نوع غرامت بیمه شده باید اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر را به شعبه سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند.
مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود
bolet

مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود

برای دریافت این نوع غرامت بیمه شده باید اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر را به شعبه سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند.
دفترچه بیمه چک سفیدامضا نیست/ اتمام 3700 پروژه تا پایان سال
bolet

دفترچه بیمه چک سفیدامضا نیست/ اتمام 3700 پروژه تا پایان سال

حسن هاشمی افزود: بنابراین باید به بیمه‌ها حق بدهیم که محدودیت‌هایی برای هزینه‌های غیرضروری اعمال کنند و درباره پرداخت مازاد هزینه‌های درمانی نیز باید از تامین اجتماعی، کمیته امداد و بهزیستی اقدام شود.
بخشودگی جرائم بیمه ای منافع زیادی برای بنگاه های اقتصادی و تأمین اجتماعی دارد
bolet

بخشودگی جرائم بیمه ای منافع زیادی برای بنگاه های اقتصادی و تأمین اجتماعی دارد

داریوش مهاجر اظهار داشت: منافع سازمان تأمین اجتماعی ایجاب می کند که از تولید کنندگان و کارفرمایان حمایت کند تا با تولید بیشتر و جذب نیروی جدید منابع حق بیمه این سازمان نیز افزایش یابد.
شرایط پرداخت کمک هزینه کفن و دفن بیمه شدگان تامین اجتماعی
bolet

شرایط پرداخت کمک هزینه کفن و دفن بیمه شدگان تامین اجتماعی

یکی از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت هزینه های مربوط به وسایل کمک پزشکی است و کسانی که به این وسایل نیازدارند با تجویز پزشک مربوطه به شعب سازمان مراجعه می کنند و پس از تأیید شورای پزشکی یا پزشک معتمد هزینه های مربوطه پرداخت می شود.
اخذ گواهی عدم بدهی از تامین اجتماعی الزامی است
bolet

اخذ گواهی عدم بدهی از تامین اجتماعی الزامی است

درصورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان، باعث تداوم فعالیت آنان می‌شود
bolet

بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان، باعث تداوم فعالیت آنان می‌شود

عوض پور تصریح کرد: همه کارفرمایان از اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه ای راضی هستند و این قانون را کمک بزرگی در جهت پرداخت بدهی هایشان می دانند.
توصیه تامین‌اجتماعی به کارفرمایان برای بهره‌مندی از قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای
bolet

توصیه تامین‌اجتماعی به کارفرمایان برای بهره‌مندی از قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای

بر اساس این اطلاعیه؛ کارفرمایان باید دلایل بحران خود را که منجر به عدم پرداخت حق بیمه به این سازمان شده و به تایید وزارت صنعت، معدن، بازرگانی و یا فرمانداری ها و استانداری‌ها رسیده است را به شعب تامین اجتماعی ارائه کنند.
bolet

"تعامل اجتماعی با تولیدکنندگان و کارفرمایان ارزشمند است"

عضو انجمن صنفی مدیران صنایع تصریح کرد: اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب موجب رضایتمندی آنها می شود و یقینا در جهت تقویت حسن روابط فیمابین، کمک شایانی خواهد کرد.
صفحه  از ۱۳۰