کاهش حوادث رانندگی با تعامل صنعت بیمه و پلیس راهور
bolet

کاهش حوادث رانندگی با تعامل صنعت بیمه و پلیس راهور

رییس کل بیمه مرکزی گفت: هر چقدر خسارت کمتری پرداخت کنیم قطعا می توانیم نرخ بیمه نامه ها را کاهش دهیم که این امر مستلزم تعامل پلیس و صنعت بیمه است.
ثبت قراردادهای کارگران در 320 دفتر پیشخوان
bolet

ثبت قراردادهای کارگران در 320 دفتر پیشخوان

معاون وزیر کار درباره موانع و محدودیت‌های پیش روی طرح نیز گفت: مسایل و مشکلاتی که در روند فعالیت سامانه وجود دارد با همکاری تشکل دفاتر پیشخوان درحال پیگیری و برطرف کردن آن هستیم و امیدواریم مذاکرات و جلسات در این باره به نتیجه برسد.
تفکیک حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی
bolet

تفکیک حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی

مجید تقی لو گفت: ماهیت حسابهای مرتبط با بیمه های زندگی با سایر رشته ها متفاوت است چرا که تعهدات این رشته بیمه ای با دیگر رشته ها فرق می کند و این موضوع ایجاب می کند که معاملات و حسابهای مربوط با این رشته از سایر رشته ها منفک شود .
صفحه  از ۵۴