15 هزار هکتار از اراضی شعیبیه شوشتر در تهدید سیلاب هستند
bolet

15 هزار هکتار از اراضی شعیبیه شوشتر در تهدید سیلاب هستند

بادپیما افزود: با تلاش دستگاه‌های اجرایی در شهرستان پیش از تغییر دبی رودخانه دز، سیل‌بندهای شهرستان را بازسازی و همچنین ورودی زهکش‌ها را نیز مسدود کردیم تا در صورت وقوع سیلاب خسارتی به مزارع شهرستان وارد نشود.
صفحه  از ۵۸